328482_1 SARAJEVO | Novi Savjet ministara BiH, čije se formiranje očekuje početkon naredne godine, moraće se pozabaviti radom mnogobrojnih agencija, direkcija, komisija i kancelarija na nivou BiH.
Sve te institucije BiH godišnje koštaju desetine miliona maraka, a afekti njihovog rada su, uz rijetke izuzetke, zanemarljivi.
Više od 10 godina u Zajedničkim institucijama BiH, gomilaju se desetine nepotrebnih agencija, koje zapošljavaju hiljade radnika i troše milione maraka ne samo na plate već i na službene automobile, dnevnice, reprezenatacije i niz drugih povlastica koje uživaju državni službenici u BiH. Tome se mora stati u kraj i jasno analizirati ko, šta i koliko radi.
Stranke iz Republike Srpske udružene u Savez za promjene predložiće ukidanje neproduktivnih institucija.
,,Mislim da koncepcija koja kaže da se jačina i snaga BiH mjeri brojem institucija na nivou BiH nije tačna,ali razumijem i one koji su time eventualno opterećeni. To pitanje podrazumijevaće konsenzus, kao i mnoge druge stvari u BiH'', kaže Mladen Ivanić predsjedavajući Predsjedništva BiH.
U SDA smatraju da pitanje institucija spada u set mjera koje se odnose na smanjenje javne potrošnje.
,,Broj institucija, njihove nadležnosti i broj zaposlenih u administraciji mora se jasno sagledati ali na svim nivoima vlasti. Bojim se da mnoge institucije imaju blokadu u svom radu i zbog toga ne izvršavaju svoje nadležnosti a onda stvara mišljenje da su nefunkcionalne i predlažu se određene mjere. Traba vidjeti da li se izvaršavaju nadležnosti, ako ne zbog čega, pa tek onda se preduzimaju konkretni potezi'', poručuje Šefik Džaferović iz SDA.
U HDZ-u BiH smatraju da u BiH treba krenuti od nekih drugih stvari.
,,U ovom trenutku i u ovakvim odnosima u BiH ne možemo govoriti o smanjenju javne potroćnje'', kaže funkcioner HDZ-a BiH Borjana Krišto.
Član Demokratske fronte, Damir Bećirović podjeća gospođu Krišto da je predjsednik njene stranke Dragan Čović potpisao Sporazum koji predviđa smanjenje javne potrošnje te ukidanje ili spajanje pojedinih neproduktivnih agencija na raznim nivoima vlasti.
,,Moramo se ponašati racionalnije i odgovornije,posebno u javnom sektoru koji je izvor korupcije'',kaže Bećirović.
Osim što bi redukcija institucija na nivou BiH,ali i drugih nivoa vlasti,smanjila javnu potrošnju i obezbijedila novac za privredu, i Savjet za spoljnu politiku Evropske unije zatražio je od BiH reformu javne uprave.
BN TV