ljilja cickovic.jpg (472 KB)

Gost jutarnjeg programa Radio Trebinja danas je bila Ljiljana Čičković, direktor fonadcije „Ženski centar“, sa kojom smo razgovarali o načinima pomoći našim sugrađanima koji se bore sa psihičkim problemima, pogotovo nakon nedavnih zločina u Srbiji, ali i kako ova fondacija pomaže ženama žrtvama porodičnog nasilja.

Ona kaže kako su u „Ženkom centru“ htjeli da učine ono što oni mogu i da pomognu ljudima da se izbore sa teškim situacijama, pa su otvorili dva broja telefona na koje naši dugrađani mogu da dobiju psihološku pomoć.

„Htjeli smo da doprinesemo i pomognemo onako kako mi možemo, tako da je naša organizacija, zbog aktuelnih dešavanja, stavila na raspolaganje dva broja telefona 065/461-437 i 065/992-553, kako bi djeci i roditeljima koji ne znaju da se nose sa osjećajima bijesa, ljutnje, anksioznosti, pružili besplatnu pomoć. Pozivima na te brojeve, svi kojima je to potrebno mogu da razgovaraju sa diplomiranim psiholozima koji će im pomoći da se na adekvatan način nose sa teškim emocijama“, navodi Čičković.

Ona ističe kako do sad nisi imali nijedan poziv i da im se ljudi javljaju u sklopu ostalih vidova pomoći, ali da je kod nas još uvijek sramota tražiti psihološku pomoć, zbog mišljenja da će biti stigmatizovani i označeni u društvu.

„Na našoj internet stranici postoji i SOS aplikacija, preko koje oni koje žrtve porodičnog nasilja mogu da zatraže pomoć. Ne moraju, ukoliko ne žele, da kontaktiraju 'Ženski centar', već mogu da sami izaberu neku od preostalih 12 organizacija iz cijele BiH koje su im na raspolaganju, da prijave nasilje i dobiju psiho-socijalnu ili pravnu pomoć“, ističe Čičković.

Kako nam je rekla, svaki oblik nasilja (emotivni, ekonomski, fizički...) prati i psihološko nasilje, a kada govorimo o porodičnom nasilju, žrtve su obeshrabrene.

„Nasilje je posljednjih godina podignuto na viši nivo, pa dolazi do težih tjelesnih povreda čak i ubistava. Ljudi su otupili, izgubili empatiju i zato se dešavaju ekstremne stvari. Inače, nasilje u porodici nije novi fenomen, dugi niz godina je rasprostranjeno širom svijeta, a za rješenje ovog problema, pored zakonodavnog oblika, ključnu ulogu ima i sredina te prevencija“, kaže Ljiljana Čičković.

Kada govorimo o pomoći žrtvama porodičnog nasilja, ključan je smještaj u sigurne kuće, kaže direktor „Ženskog centra“.

„Nije u pitanju samo obezbjeđivanje prostra za boravak žena i njihove djece, već su takvim ustanovama dobija psihološka pomoć, kako bi se preživljena trauma prevazišla. Potrebno je vrijeme da se sagleda situacija i preuzme život u svoje ruke, da žena nauči kako da riješava probleme. Nedavno smo imali sastanak sa gradonačelnikom kao i sa ljudima koji će nam pomoći u zvaničnoj kamapnji prikupljanja dodatnih sredstava za izgradnju sigurne kuće, a koja će trajati tokom juna i jula. Grad je već obezbijedio 50.000 KM, zemljište i insfrastrukturu za gradnju objekta, a HET besplatno izradu projektne dokumentacije. Sljedeći korak je, uz priupljanje dodatnih sredstva, da se raspiše tender i zatim slijedi prva faza izgradnje, a planirano je da radovi budu završeni u narednih godinu dana, da bi se konačno, u 19. godini postojanja “Ženskog centra“ riješio problem sigurne kuće“, kaže direktor fondacije.

Ona navodi kako su nas sve pogodila nedavna dešavanja u Srbiji i da to treba da bude signal da se trgnemo, pogledamo ljude oko sebe i pitamo da li im treba pomoć.

„Ljudi u Hercegovini su obično preponosni da bi rekli kako su u problemu, bilo psihičkom, finansijskom ili nekom drugom, zato ih treba obići, ponuditi razgovor, a kroz razgovor i pomoć. Jedan od dobrih načina podrške potrebitima je umrežavanje, odnosmo da se, kroz saradnju privatnog sektora, vjerskih zajednica, sportskih klubova i mjesnih zajednica, povežemo sa onima kojima je pomoć potrebna. Baca se mnogo hrane, garderobe, a nismo svjesni ljudi u potrebi, posebno u seoskim sredinama. Mladi iz srednjih škola mogli bi jednom mjesečno da obiđu ruralne krajeve, da kupe lijekove, ponesu namirnice i da za to dobiju potvrdu da su učestvovali u društveno korisnom radu, što i njima može kasnije koristiti“, ističe Čičković.

Ona nam je rekla kako je na okruglom stolu povodom Međunarodnog dana porodice u Trebinju, navedeno da je današnja porodica u lošoj poziciji.

„Veliki je broj razvoda, ne samo zbog nasilja, za koju treba da postoji nulta tolerancija, već i zbog sitnica. Mladi brzopleto ulaze u brak i brzo se razvode, zbog nezrelosti, nespremnosti za promjene i ne shvatanja šta je zapravo bračna zajednica. Potrebno je pokrenuti savjetovalište za mlade bračne parove, u kojem bi učili o bračnom životu i odgovornom roditeljstvu. Danas se zbog sitnica rasturaju porodice, jer partneri nisu spremni da usklade potrebe i želje, niti da dijete stave ispred sopstvenih potreba. Često to u suštini nisu loši roditelji, ali su neusklađenih razmišljanja i prevelikih očekivanja od braka, a nespremni da se odreknu dotadašnjeg načina života. Obično kasno postaju svjesni, a do tada su već djeci razorili siguran dom, jer su lako odustali“, navodi Čičković.

Ljiljana Čičković je u razgovoru podsjetila da „Ženski centar“ pruža psiho-socijalnu podršku, da ima organizovano ekonomsko savjetovalište te zadrugu za proizvodnju smokava i maslina, koja će proširiti mrežu svojih kooperanata. Ona poziva sve, kojima je to potrebno, da iskoriste kapacitete i programe podrške, kako bi olakšali sebi, a onda će korist imati i cijela zajednica.

Razgovarala Biljana Medar.