IMG_4498.JPG (184 KB)

У „Теми јутра“ разговарамо о Правилнику о начину управљања и одржавања система за наводњавање од јавног значаја, који је у изради, пројектима које реализује ЈУ „Воде Српске“ те плановима у овој години у циљу заштите и коришћења вода и заштите од штетног дјеловања вода.

Наш гост је Бранко Чолић, помоћник директора ЈУ „Воде Српске“.

Разговарала Далиборка Радановић.