trebinje-koje-se-grad.jpg (159 KB)

Требиње које се гради - тема је и овог издања емисије „Град изблиза“, у којем доносимо наставак разговора са Марком Рикалом, начелником Одјељења за просторно уређење Града Требиња.

У којој фази је реализација пројеката градских обилазница? Који су радови актуелни у пројекту реконструкције и надоградње система градског водовода?  Која ће још подручја добити системе за наводњавање и како организовати кориснике за њихово несметано функционисање и одржавање.

Гдје се граде а гдје тек планирају спортска и дјечија игралишта и како потребу за овим садржајима ускладити са жељама оних суграђана којима је важнији - простор за паркинг или поподневни мир.

Говоримо и просторном планирању, које је и кључни предуслов ваљаног урбаног развоја града, али и проблемима који због грешака из прошлости стоје пред актуелним и будућим урбанистима на свим градским подручјима гдје је изостала планска градња...

Разговарао Раде Савић.