IMG-d978c3facb23b50dd6b4ab0538951304-V.jpg (143 KB)

U Trebinju je danas održana javna rasprava o Nacrtu Zakona o inspekcijama RS, koju je, na osnovu zaključka Narodne skupštine RS, organizovalo Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS.

Pomoćnik resornog ministra Nikola Knežević ističe da je cilj javnih rasprava o Nacrtu ovog Zakona, koji je jednoglasno usvojen na posljednjoj sjednici republičkog parlamenta - unapređenje sistema inspekcija u RS na svim nivoima.

“Želimo da u izradu teksta Zakona o inspekcijama RS uključimo sve subjekte, kako bi se dobio kvalitetan tekst zakona kojim će se ne samo poboljšati stanje u inspekcijama nego i omogućiti svim privrednim subjektima nad kojima se provodi inspekcijski nadzor da imaju što bolju komunikaciju sa inspekcijama”, kaže Knežević.

Kao osnovne probleme u dosadašnjem radu inspekcija, Knežević, na osnovu analiza provedenih u 2017. i 2018. godini, izdvaja nedovoljnu koordinaciju rada republičkih i inspektora na lokalnom nivou, većinom represivno a ne preventivno djelovanje inspekcija, nesrazmjer po jedinicima lokalnih samouprava kada je u pitanju broj inspektora, ali i kategorija inspektora za pojedine oblasti.

„U pojedinim dijelovima RS, posebno u Hercegovini, evidentan je nedostatak pojedinih kategorija inspektora, jer ovdje imate specifična privredna društva. Primjera radi, u pojedinim mjestima imamo prekomjeran broj inspektora rada a nemamo dovoljno sanitarnih ili zdravstvenih inspektora koji treba svakodnevno da provode dnevni nadzor, recimo, u mljekari, gdje svaki dan treba da bude prisutan inspektor, radi uzimanja uzorka i analiza. Zato će resorno ministarstvo, u saradnji sa jedinicama lolakalnih samouprava, ograničiti mogućnost zapošljavanja inspektora koji nisu potrebni, odnosno – zahtijevati zapošljavanje onih kategorija inspektora gdje je iskazana potreba“, pojašnjava pomoćnik resornog ministra.

Dodaje da je Nacrtom predviđeno i uvođenje Odjeljenja za poseban nadzor i internu kontrolu, kako bi se prevenirala zloupotreba položaja inspektora i pojačala postojeća subordinacija.

“Tekstom Nacrta je predviđeno više preventivno a ne represivno djelovanje inspekcija, da pomognemo da budu zaštićeni oni koji budu poštovali zakonske propise, ali i da sankcionišemo one koji krše zakon. Takođe, želimo i da zaštitimo radnike jer će neprijavljivanje radnika biti tretirano kao krivično djelo”, rekao je Knežević.

IMG-80d6cfd8509c971ce5aaeb266a442317-V.jpg (162 KB)

Želimirka Lučić, stručni saradnik za pravne poslove u Savezu sindikata RS, kancelarija Trebinje ističe da Savez sindikata ima niz primjedbi na tekst Nacrta, kako bi se zaštitila radnička prava.

„Podnosilac predstavke, prema dosadašnjem Zakonu o inspekcijama, nema svojstvo stranke u postupku, on samo bude obaviješten da je izvršen inspekcijski nadzor, nema pravo primjedbe, žalbe. Glavna naša primjedba je da se nezadovoljnom podnosiocu predstavke, čije je pravo iz radnog odnosa prema Zakonu o radu ugroženo, prizna svojstvo stranke u postupku, da može uputiti primjedbe na zapisnik ispekcijskog nadzora, uložiti žalbu ili prigovor, ukoliko nije zadovoljan rješenjem inspektora“, kazala je Lučić.

Savez sindikata, dodaje, traži i da se iz Nacrta izbaci odredba po kojoj se inspekcijski nadzor najavljuje nekoliko dana ranije privrednom subjektu, kako bi se utvrdilo stvarno, činjenično stanje.

„Svi znamo kako to u praksi izgleda, inspekcijski nadzor se najavi, poslodavac taj dan na radnom mjestu ostavi samo radnike koji su prijavljeni, inspekcija konstatuje da je sve u skladu sa zakonom, a znamo da je to samo fiktivno stanje“, ističe Lučić.

Navodi da je je jedan od prijedloga Saveza sindikata RS da se pooštre novčane kazne onim poslodavcima koji ponavljaju isti prekršaj.

„Tražimo da privrednom subjektu za svaki naredni ponovljeni prekršaj bude određena strožija kazna, kao i da se, ukoliko inspektor utvrdi da makar i jedan radnik nema ugovor o radu, bude podnesen prekršajni nalog“, kaže ona.

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o inspekcijama RS u našem gradu prva je u nizu predviđenih širom RS, a upućivanje konačnog teksta ovog Nacrta u skupštinsku proceduru očekuje se krajem godine.

Javnoj raspravi u Trebinju su prisustvovali i predstavnici gradske uprave, javnih ustanova i preduzeća iz Trebinja i istočne Hercegovine te predsjednici brojnih sindikalnih organizacija koji pripadaju Savezu sindikata RS.

IMG_2070.jpg (141 KB)