radnikBANJA LUKA | U Republici Srpskoj trenutno više od 60.000 ljudi radi na crno kako bi sebi i/ili svojoj porodici obezbijedili egzistenciju.
Procjene su ovo koje je danas iznio Milko Čolaković, direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.
Kao jedan od osnovnih uzroka dugih lista nezaposlenih na biroima u cijeloj BiH Čolaković je detektovao i pasivnost inspekcijskih organa prema sivoj ekonomiji. "Imam običaj da u šali kažem da u BiH nije sve crno, ekonomija je siva. Mislim da je krajnje vrijeme da se, kada je riječ o zapošljavanju, u BiH pređe sa riječi na djela", rekao je Čolaković na sedmom forumu o zapošljavanju mladih "Garancija za mlade".
Velka Odžaković, generalni sekretar Saveza sindikata RS, istakla je da prema njihovim procjenama u RS na crno radi čak 80.000 radnika. "Zbog odsustva svake kontrole, kako od strane inspekcije, tako i od strane Poreske uprave RS, rad na crno dobija sve veće razmjere, umjesto da se smanjuje", istakla je Odžakovićeva i naglasila da je neophodna kontrola svih poslodavaca, te da izvještaji o kontrolama moraju biti transparentni.
Ona je dodala da se radom na crno smatra i neplaćeni prekovremeni rad, te da oni koji rade, a ne primaju platu niti im se uplaćuju doprinosi takođe rade na crno.
Milenko Savanović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS, istakao je da mora biti izvršena provjera koliko lica koja su decenijama na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS zapravo radi na crno. "Potrebno je zakonom definisati, a u praksi sprovoditi, da kod kontrola na terenu inspektor prvo od radnika kojeg zatekne da radi zatraži ugovor o radu", istakao je Savanović.
Ranije je iz Saveza sindikata RS upozoreno da inspektori ugovore traže od poslodavaca.
U Inspektoratu RS navode da u skladu sa kapacitetima i zakonskim mogućnostima reaguju po prijavama i kontrolišu poslodavce, te da idu u redovne kontrole. Dušanka Makivić, službenik za odnose s javnošću Uprave za inspekcijske poslove RS, kaže da su inspektori rada u RS tokom prošle godine izvršili više od 6.300 kontrola kod poslodavaca, odnosno provjerili su status 13.800 radnika, te tom prilikom utvrdili da je 823 radnika radilo na crno, odnosno nije imalo zaključen ugovor o radu.
Makivićeva je dodala da je u svrhu otkrivanja rada na crno rad inspektora često organizovan i u popodnevnim smjenama, kao i u danima vikenda, a sve u skladu sa brojem inspektora kojim raspolažu. Angažovanje radnika na crno, kako je istakla, najčešće je prisutno u oblasti ugostiteljstva i turizma, trgovine, eksploatacije i prerade drveta, te uslužnim djelatnostima, a veliki broj nepravilnosti otkriven je kod angažovanja sezonskih radnika.
Kako navode u Inspektoratu RS, jedan od ključnih problema je ostavljena zakonska mogućnost da poslodavci nakon pet dana od dana zaposlenja imaju mogućnost prijaviti radnika na nadležne fondove osiguranja.
Zakonom o radu propisana je kazna u iznosu od 2.000 KM do 15.000 KM ukoliko kod nekog poslodavaca bude otkriven radnik na crno. U skladu sa ovlaštenjima inspektori mogu izreći samo najmanju definisanu kaznu. Veće kazne može samo sud da izrekne ukoliko poslodavac odbije da plati propisanu kaznu.
Nezavisne