„Čini mi se da smo od njih uspjeli da napravimo lidere i kadar koji može da se zaista nametne dobrim idejama. Profilacija naših studijskih programa – spoj menadžmenta, kvaliteta i mašinstva, sa akcentom na izučavanje informacionih sistema, matematike i stranih jezika, proizvodi takav stručni kadar koji može da odgovori u današnje vrijeme i najsloženijim društvenim, akademskim i privrednim zadacima“, kaže u intervjuu za našu kuću dekan FPM prof. dr Dušan Jokanović. laboratorija

Dvadeset godina postojanja i rada Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje obilježiće svečanom akademijom u pozorišnoj dvorani Kulturnog centra - u četvrtak, 17. decembra, od 12 časova. Uz jubilej, FPM će proslaviti i krsnu slavu Svetog Jovana Damaskina, lomljenjem slavskog kolača pola sata ranije.
Na akademiji će, kako je najavljeno, zaslužnim pojedincima i kolektivima, prijateljima i partnerima fakulteta biti uručene priznanja i nagrade, a u okviru proslave planirana je i promocija monografije o dvije decenije Fakulteta za proizvodnju i menadžment, kao i promocija diplomiranih inženjera i mastera.
Jubilej je povod i za razgovor sa dekanom ove visokoškolske ustanove prof. dr Dušanom Jokanovićem.

dusan jokanovic Dekan FPM Dušan Jokanović[/caption]

Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje ove godine obilježava vrijedan jubilej - 20 godina postojanja i rada. Podsjetimo se početaka - praktično „sa ledine“ i u improvizovanim uslovima krenulo se sa izvođenjem nastave te 1995. godine, kada ništa nije obećevalo uspjeh jednom takvom zamašnom poduhvatu?

- Sve je postalo moguće zahvaljujući entuzijazmu ljudi koji su opšti društveni interes stavili ispred svega. Ideju o osnivanju Fakulteta za proizvodnju i menadžment još ranije inicirao je prvi dekan prof. dr Jovan Dutina, a u okviru projekta čiji je zadatak bio osmišljavanje jednog potpuno novog i drugačijeg nastavnog plana i programa, po uzoru na već postojeće dobro organizovane zapadne univerzitete. Sredstva za taj projekat su bila odobrena od strane Evropske komisije, međutim, početak rata je onemogućio tu finansijsku realizaciju, pa je teret uglavnom pao na entuzijazam ljudi i na lokalnu zajednicu. Moram priznati da su to bile godine u kojima je rukovodstvo lokalne zajednice u Trebinju pokazalo veliku spremnost ustupanjem prostora u zgradi Doma kulture. Ogromnim i predanim radom prije svega prof. Dutine, velikom podrškom rektorata našeg univerziteta i šire društvene zajednice došlo je do tih prvih dana i organizovanja nastave. Te prve godine smo upisali preko 70 studenata i to je bila jedna generacija koje se ja zaista želim da sjećam. Uprkos teškim godinama, prepoznata je nasušna potreba za opstankom i razvojem visokoškolskog obrazovanja, kao temeljne vrijednosti Republike Srpske. U tom inicijalnom peroidu veliku podršku i dobre partnerske odnose imali smo sa profesorima Univerziteta Crne Gore, koji su zajedno sa nastavnim kadrom našeg univerziteta iznijeli prvu generaciju. Odlukom Narodne skupštine RS formiran je tzv. Privremeni savjet fakulteta koji je zajedno sa profesorom Dutinom i svim entuzijastima predano radio do prve desetogodišnjice. Siguran sam da bez te pozitivine energije u početku ne bi imali ni današnji jubilej.

Kako biste sa današnje pozicije opisali taj pređeni put od 20 godina? Koliko se zaista odmaklo od početne vizije i koncepta?

fpm2 Jokanović: "Na području Republike Srpske trenutno zaposleno 148 naših inženjera"[/caption]

- Tokom svih ovih godina nastojali smo da se na fakultetu održe što veći kako akademski tako i moralni postulati i, kada se osvrnemo unazad, mislim da smo za ove dvije decenije ostvarili velike rezultate. Svaka visokoškolska ustanova se najprije snima po dva aspekta: prvi je kvalitet nastavnog procesa, a drugi kvalitet naučnoistraživačkog rada. Uspjeli smo da veoma dobro organizujemo dva studijska programa na prvom ciklusu studija, a to su industrijski menadžment i industrijsko inženjerstvo za energetiku. Na master studiju imamo i drugi ciklus na industrijskom menadžmentu, a u fazi smo izrade elaborata i za master studije na studijskom programu industrijsko inženjerstvo za energetiku. U ozbiljnim smo pregovorima i za grupne doktorske studije na nivou univerziteta, čime bismo definitivno zaokružili sva tri ciklusa studija i zaista bili respektabilini na akademskom nebu šireg regiona. Ono čime se možemo najviše pohvaliti jeste kvalitet nastave. On se može veoma lijepo elaborirati i uslovima naših studenata koji su značajno unaprijeđeni opremanjem fakulteta sa pet savremenih laboratorija, a u okviru programa modernizacije Univerziteta u Istočnom Sarajevu. U drugoj fazi ovog projekta fakultet je opremljen i najsavremenijim učilima, sa potpuno novim namještajem, čime smo zaista postali ustanova sa izvarednim uslovima za studiranje. U segmentu naučnoistraživačkog rada, takođe, imamo izvaredne rezultate, koji se prije svega ogledaju u realizaciji brojnih projekata u saradnji sa Ministarstvom nauke i tehnologije RS i Ministarstvom civilnih poslova BiH, kao i organizovanju brojnih naučnih skupova, seminara, predavanja po pozivu. Posebno želim da istaknem tradiciju organizovanja Međunarodne matematičke konferencije, koja se održava prvog petka u junu svake godine, a na kojoj je prošle godine učestvovalo preko 100 univerzitetskih profesora, i na kojoj su plenrani predavači - najeminentniji matematičari na svijetu. Zaista mislim da smo po tome prepoznati kao jedna veoma ozbiljna naučna ustanova, koja ima snagu i dignitet da izvuče tako jedan važan, ozbiljan i zahtjevan naučni projekat. Takođe želim da istaknem značajne aktivnosti naše studentske organizacije koja u smislu studenske mobilnosti ima izvaredne rezultate - kroz organizovanje brojnih projekata koji promovišu tehničke nauke kao perspektivu društva. Nedavno su organizovali kongres studenata tehnike u okviru projekta „Mašinstvo kao perspektiva“, a u Trebinju je boravilo oko 100 studenta naši bratskih univerziteta u regionu. U okviru naučnoistraživačkog rada, izrade projekata, magistarskih radova i doktorskih disertacija imamo izvarednu saradnju i sa mnogim privrednim kolektivima u okruženju, sa kojima smo potpisali i ugovore o saradnji. Sve zajedno, smatram da smo u ovih 20 godina napravili značajne iskorake. Trudili smo se svih ovih godina da u okvirima postojećih kapaciteta i mogućnosti domaćinskim poslovanjem napravimo jednu lijepu akademsku vertikalu, koja garantuje svijetlu i prosperitetnu budućnost naše ustanove.

Za kvalitenu nastavu na ovako profilisanim studijskim programima važna je savremena tehnička oprema - za praktičnu nastavu i naučno istraživački rad. U vremenu kad nam se čini da je investiranje u obrazovanje priviligija samo razvijenih društava, ni kod nas se ne odustaje od ambicija da se bude u korak sa akademskim trendovima?

cnc2 Opremljeno pet laboratorija[/caption]

- U okviru projekta modernizacije Univerziteta u Istočnom Sarajevu na našem fakultetu opremljeno je pet laboratorija: laboratorija za savremenu proizvodnju, CNC kabinet, laboratorija za mikroskopsku analizu, mjerna laboratorija i CNC laboratorija. Ovakva specifikacija laboratorijske opreme je danas vrh u svijetu. Laboratorije su prije svega u funkciji nastave i namijenjene su praktičnoj obuci studenata, a takođe služe i za eksperimente potrebne u izradi diplomskih i magistarskih radova i doktorskih disertacija: dakle, tim eksperimentima se potvrđuju hipoteze koje se dokazuju u tim radovima. Ova kvalitetna laboratorijska linija ima osnovnu namjenu da naši diplomirani inženjeri budu prepoznati kao respektabilan stručni kadar: studenti koji ovladaju ovakvom opremom zasigurno se neće zastidjeti svog stručnog znanja prilikom konkurisanje za posao. Svjesni smo da moramo da osluškujemo opšte društvene potrebe i da se u skladu sa ti i ponašamo. Zato je ovo prilika i da pozovem sve koji žele da kroz dobre partnerske odnose sa našim fakultetom - da razvijamo projekte koji mogu biti od koristi za širu društvenu zajednicu. Zaista sam više nego ubijeđen da će ova generacija profesora i studenata uspjeti da nastavi taj uspješan akademski trend i da ta kriva trenda bude rastuća. Postoji jedna pozitivna i velika energija na ovom fakultetu da u budućnosti bude tako...

lab1 Jokanović: "Studenti koji ovladaju ovakvom opremom zasigurno se neće zastidjeti svog stručnog znanja prilikom konkurisanje za posao"[/caption]

Koliko je FPM protekle dvije decenije uspio da izgradi i vlastiti nastavno-naučni kadar?

- Dobrim dijelom smo uspjeli da iškolujemo svoj kadar: danas na našem fakultetu najveći dio nastave izvode profesori sa našeg fakulteta i univerziteta. U tome i jeste suština i benefit integrisanog univerziteta: profesori našeg univerziteta izvode nastavu na više organizacionih jedinica, pa i kad dolaze sa drugog fakulteta smatraju se našim nastavnim kadrom. Jednim dijelom se još uvijek oslanjamo na podršku profesora sa Univerziteta Crne Gore, prije svega u smislu saradnje u naučnoistraživačkim projektima i njihovog participiranja (mentorstva) u izradi doktorskih disertacija, magistarskih i diplomskih radova. I pored opravdane potrebe da ta gostovanja budu svedena na razumnu formu, mobilnost i saradnja nastavnog i naučnog kadra je poželjna praksa u svijetu i nešto što treba njegovati. U narednom periodu ćemo nastojati da taj broj honorarno angažovanih profesora sa drugih univerziteta svedemo na najminimalniju mjeru, ali ćemo ipak na drugom i trećem ciklusu studija angažovati i dalje najkvalitetnije i profesore sa najvećim referencama - jer je kvalitet nastave mnogo važniji u odnosu na ovaj drugi, finansijski aspekt. I u narednom periodu je u planu da i dalje popunjavamo naše nastavne kapacitete, ali prije svega, zadržavajući naše najbolje studente, jer politika univerziteta je da se za mlade asistente primaju studenti sa najvišim prosjekom.

Šta je sa kadrom koji školuje FPM? Kako vaši inženjeri prolaze na tržištu rada, koliko njih je zaista uspjelo da izgradi uspješnu poslovnu karijeru?

cnc

- U Zavodu za zapošljavanje dobio sam informaciju da je na području Republike Srpske trenutno zaposleno 148 naših inženjera. Nemam informaciju za ostali dio BiH, ali znam da je jedan broj i tamo radno angažovan. Takođe, poznato mi je da je naš kadar odlično prihvaćen u kolektivima u kojima su zaposleni i zasigurno znam da neki od naših inženjera obavljaju najznačanije i najodgovornije funkcije u svojim preduzećima. Čini mi se da smo od njih uspjeli da napravimo lidere i kadar koji može da se zaista nametne dobrim idejama. Profilacija naših studijskih programa – spoj menadžmenta, kvaliteta i mašinstva, sa akcentom na izučavanje informacionih sistema, matematike i stranih jezika, proizvodi takav stručni kadar koji može da odgovori u današnje vrijeme i najsloženijim društvenim, akademskim i privrednim zadacima. Na fakultetu postoji i organizovan Alumni klub koji je sastavljen od svršenih studenata i trudimo se da taj klub, preko naše internet stranice, bude dobar promoter fakulteta, jer je definitivno najbolja promocija - dobar angažman naših diplomiranih studenta na tržištu rada. To je najbolji pokazatelj da studijski profil našeg fakulteta odgovara savremenim društvenim pojavama i potrebama tržišta. Svakako da ćemo i u narednom periodu osluškivati šta to tržište rada još više zahtijeva, truditi se da po uzoru na savremeno organizovane fakultete ugradimo ta dobra iskustva i naš fakultet učinimo još atraktivnijim.

U kom pravcu idu razvojne vizije i planovi fakulteta? Kako vidite FMP kada bude obižljevao neki naredni veliki jubilej?

fpm Slijedi opremanje savremene biblioteke sa čitaonicom[/caption]

- Mislim da će kada budemo obilježavali naredni jubilej, biti ispunjeni svi potrebni uslovi da se naš fakultet svrsta u red najbolje organizovanih fakulteta u regionu. Najprije, nadam se da ćemo već u skorijoj budućnosti završiti sve adaptivne radove na zgradi čime će se još dodatnih 250 metara kvadratnih prostora staviti u funkciju - prije svega za opremanje savremene biblioteke sa čitaonicom, koja će biti u evropskom sistemu „Kobisa“. Već smo u fazi potpisivanja ugovora sa Narodnom univerzitetskom bibliotekom RS. Bićemo uvezani sa svim bibliotekama, i ne samo studenti – definitvno ćemo otvoriti vrata i za građane Trebinja koji će moći će pomoću naših šifri koriste bibliotečku građu i stranih univerziteta i biblioteka. Drugo, nadam se da ćemo uspjeti da zaokružimo sva tri ciklusa studija na našem fakultetu i treće - u narednom periodu puno ćemo više staviti akcenta na osmišljavanje međunarodnih projekata, koji bi definitivno donijeli dodatne benefite našoj kući. Prioritetima smatram i bolju saradnju sa privredom, lokalnom zajednicom i društvom u cjelini. Da sublimiram, moram da izrazim zadovoljstvo aktuelnom pozicijom u društvu našeg fakulteta: znam sa smo definitivno prepoznati kao ozbiljna naučna kuća koja se zaista trudi da sa najvišim akademskim ciljevim i nivoima školuje naše mlade, a iz godine u godinu imamo i sve bolju upisnu politiku. Moje je ubjeđenje da će svijest ljudi o značaju postojanja Fakulteta za proizvodnju i menadžmet Trebinje značajno porasti i da ćemo svi stati u jedan isti red - onih koji smatraju da je ovako koncipirana visokoškolska ustanova zaista potrebna Trebinju i regiji, te da je ulaganje u mlade ljude i nauku zapravo ulaganje u prosperitet društva. Briga o mladim ljudima mora biti prioretit, odmah poslije brige o socijalno ugroženima...

Razgovarao: Rade Savić