os-vuk-karadzic-trebinje.jpg (190 KB)

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i Republički pedagoški zavod, u saradnji sa Radio-televizijom Republike Srpske organizovalo je nastavu na daljinu putem televizijskog prenosa za učenike od prvog do devetog razreda osnovnih škola u Republici Srpskoj.

Osnovni cilj organizovanja ovog vida nastave za učenike osnovne škole, pored brige za zdravlje i bezbjednost učenika, jeste namjera da se preduzme sve što je u mogućnosti nadležnih da osiguraju učenicima određeni kontinuitet u učenju i radu i na taj način im pomognu da lakše prebrode prekid nastave, te da budu što spremniji za njen nastavak kada dođe vrijeme za to, rekli su u Ministarstvu prosvjete i kulture.

Ovaj vid nastave podrazumijeva davanje osnovnih smjernica i instrukcija za savladavanje gradiva prema važećim nastavnim planovima i programima za svaki pojedinačni predmet, te zadatke za samostalno rješavanje i primjere korisne za proces učenja.

laptop-skola.jpg (118 KB)

U želji da se ova vanredna situacija što bolje i djelotvornije prevaziđe, učenicima i nastavnicima škole JU OŠ „Vuk Karadžić“ Trebinje na raspolaganju je 125 laptopova kako bi efikasnije i kvalitetnije pratili nastavu na daljinu.  Laptopovi su isključivo namjenjeni za učenike koji nemaju vlastite računare kod kuće. Sva oprema koja se stavlja na raspolaganje učenicima i nastavnicima sa ciljem neometanog praćenja nastave biće izdata na revers uz napomenu da je istom potrebno rukovati odgovorno i sa pažnjom, te ih vratiti u školu neoštećenu po završetku potrebe za korišćnjem. Neophodno je da se učenici prvo obrate odjeljenskom starješini koji će napraviti spisak učenika i dostaviti upravi škole.

Računarsku opremu mogu zadužiti  roditelji učenika kod sekretara škole u periodu od 10 do 12 časova. Takođe, svi učenici, roditelji i nastavnici mogu da računaju na pomoć i savjete rukovodstva i stručne službe škole .