investicije BANJALUKA l Direktna strana ulaganja u BiH u posljednje vrijeme klize ka najnižem nivou u posljednjih 20 godina, dok je prisutan i trend takozvanog bijega investitora iz BiH, od kojih neki ostavljaju ogromne dugove, a drugi radnike na ulicama, pokazuju zvanični podaci, ali i stavovi ekonomskih stručnjaka u BiH.
Naime, revidirani podaci Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH pokazuju da su direktna strana ulaganja u BiH u drugom kvartalu ove godine iznosila svega 40,35 miliona.
Prema tim podacima, ukupna ulaganja u prvom polugodištu 2014. godine iznosila su 75,6 miliona KM, što je manje za čak 54,3 odsto nego u istom periodu prošle godine.
Tome u prilog idu i najsvježija dešavanja, prije svega u vezi sa slovenačkim trgovačkim lancem "Tuš", koji se povlači iz BiH ostavljajući oko 600 radnika bez posla i milionske dugove prema dobavljačima.
Pored toga, treba napomenuti i povlačenje belgijskog trgovačkog lanca "Delhaize" iz BiH, te masovno otpuštanje radnika u Fabrici kućanskih aparata "Bira" Bihać.
Ekonomski analitičari su mišljenja da bi takva dešavanja trebalo da budu alarm za vlasti u BiH, koje moraju zakonski obezbijediti zaštitu radnika i povjerilaca od takvih naprasnih odluka o prestanku biznisa.
Duljko Hasić, ekonomski analitičar Spoljnotrgovinske komore BiH, rekao je da BiH ima izuzetno loš poslovni ambijent, uključujući tu i političku nestabilnost i lošu poslovnu klimu, što je uzrokovalo da imamo jedan od najnižih nivoa stranih investicija u poslijeratnom periodu.
"Sa druge strane, imamo i odlazak investitora poput 'Tuša', 'Delhaizea' i još nekih koji to pravdaju situacijom lošeg poslovnog ambijenta sa aspekta nesigurnosti investicija u BiH i ogromnih opterećenja i administrativnih prepreka s kojima se susreću u poslovanju", kazao je Hasić.
Međutim, on je istakao da zadnja dešavanja poput "Tuša" govore o nečem drugom, da ti investitori koji su ovdje skloni radnjama koje, najblaže rečeno, nisu u duhu dobre poslovne prakse, pa onda vrše kojekakve preregistracije, ostavljajući ukupna potraživanja na staroj firmi na kojoj nema kapitala.
Na taj način, kazao je on, strani investitori ostavljaju povjerioce u BiH bez naplate potraživanja i veliki broj ljudi koji ostaje bez posla. "To treba da bude neki signal vlastima u BiH, mora se mijenjati zakonodavstvo, prvenstveno sa aspekta obezbjeđenja i zaštite radnika i povjerilaca, a sa druge strane zakonodavna regulativa mora biti tako definisana da se ne ostavlja prostor za takve mahinacije i nelegalne radnje", poručio je Hasić.
On je naglasio da privredni subjekat iz BiH ni u kojem slučaju ne bi mogao tako nešto uraditi u Sloveniji ili ostalom dijelu EU, jer bi morao odgovarati svojom imovinom i svim kapitalom.
Isto tako Zoran Pavlović, ekonomski analitičar, rekao je da ovogodišnje analize pokazuju da se BiH po svojim ekonomskim parametrima nalazi na začelju svih zemalja regiona, što se direktno osjeća i u maloprodaji.
Prema njegovim riječima, čitava dinamika tržišta BiH je veoma usporena, ekonomski parametri su iz godine u godinu sve lošiji, jer nije napravljen nikakav ambijent, koji bi privukao strane investitore da ulože svoj novac i zadrže se na bh. tržištu. "Sa ovakvim pokazateljima sa tržišta BiH, nijedan novi investitor neće ni doći u BiH", smatra Pavlović i napominje da ekonomski život u BiH usporava, što samo po sebi destimuliše bilo kojeg investitora.
Kada tome dodamo i političku situaciju, on je kazao da definitivno možemo zaključiti da smo krenuli negativnom spiralom ekonomskog života i funkcionisanja, koja će i dalje motivisati strane investitore da nas napuste.
Nezavisne novine