328611_1 BANJALUKA | Narodna skupština Republike Srpske usvojila je kasno sinoć na posebnoj sjednici po hitnom postupku budžet i Ekonomsku politiku Srpske za narednu godinu.
Ekonomsku politiku za 2015. godinu podržala su 44 poslanika, 24 su bila protiv, a četiri uzdržana.
Ovim dokumentom predviđene su izmjene ili donošenje 33 zakona na osnovu kojih će biti realizovane predviđene mjere, kao što je stabilizacija privrede i privredni rast, reforme u svim oblastima...
Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović ranije je istakla da su ključne reformske oblasti Vlade za 2015. godinu oporavak privrede i novi privredni rast, reforma javnog sektora, fiskalna konsolidacija, očuvanje socijalne sigurnosti i evropski put Republike Srpske.
Ona je dodala da je reforma javnog sektora sveobuhvatna, počevši od reforme Vlade i republičke uprave, preko određenih reformi u lokalnoj samoupravi, javnim preduzećima, te zdravstvenom i finansijskom sektoru.
Budžet Srpske za narednu godinu usvojen je u iznosu od 2,033 milijarde KM. Budžet je podržalo 46 poslanika, a 26 je bilo protiv.
Ukupni budžetski prihodi i primici za nefinansijsku imovinu u 2015. godnini iznose 1,588 milijardi KM, što predstavlja uvećanje od 48 miliona KM, odnosno 3,1 odsto u odnosu na sredstva planirana rebalansom budžeta za 2014. godinu.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je po hitnom postupku Zakon o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2015. godinu, kojim se propisuje način izvršenja republičkog budžeta.
Ministar finansija Republike Srpske Zoran Tegeltija izjavio je ranije da je ovim zakonom definisano da se ukupni izdaci budžetskih korisnika, uključujući i izdatke za otplatu duga, raspoređuju po budžetskim korisnicima u skladu sa odlukom o usvajanju budžeta Srpske za 2015. godinu.
"Zakonom se propisuje način korišćenja prihoda budžetskih korisnika i vlastitih prihoda pojedinih budžetskih korisnika, te je uređeno koji prihodi se naplaćuju i raspoređuju preko sistema jedinstvenog računa trezora", rekao je Tegeltija.
Parlament Srpske usvojio je i odluku o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2015. godinu, kojom je predviđeno zaduživanje u maksimalnom iznosu od 281,5 miliona KM.
Usvojena je i odluka o kratkoročnom zaduživanju Srpske emisijom trezorskih zapisa za 2015. godinu.
Tegeltija je rekao je da je kratkoročno zaduživanje predviđeno budžetom Srpske za 2015. godinu, a planirani su primici od kratkoročnog zaduživanja u iznosu od 88,6 miliona KM.
On je dodao da maksimalan iznos karatkoročnog duga u toku naredne godine može biti najviše do osam odsto redovnih prihoda ostvarenih u prethodnoj fiskalnoj godini.
Agencije