Na sastanku Centra za kordinaciju i podršku lica sa invaliditetom istočne Hercegovine koji je juče održan u Nevesinju razgovarano je o statusu ove organizacije i problemima invalidnih lica.

73e7b6171e83b35e57f44017edca6275_XL.jpg (136 KB)

Centar ima namjeru da utvrdi bazu podataka lica sa invaliditetom kako bi efikasnije i pravednije predložili određena rješenja i iznijeli stavove ove populacije. U istočnoj Hercegovini ima oko 1.500 civilnih invalida.

Predsjednik Centra za kordinaciju Branimir Tamindžija kaže da je dogovoreno da se održi sastanak sa predstavnicima Saveza opština i grada istočne Hercegovine na kojem bi se ponudilo partnerstvo u realizaciji određenih projekata.

„Očekujemo podršku i finansijsku pomoć Saveza opština jer sami teško možemo da riješimo sve naše probleme“, ističe Tamindžija.

Na današnjem sastanku razgovarano je i o mogućnostima za unapređenje zdravstvene i socijalne zaštite i popravljanju određenih sistemskih rješenja koja se odnose na nabavku ortopedskih, tiflotehničkih i drugih pomagala.

U sastavu Centra za koordinaciju i podršku lica sa invaliditetom djeluje 14 udruženja sa za zajedničkim ciljem da popravi materijalni i društveni status ove populacije.