20141023124441_269364

BANJALUKA | Ovogodišnja vakcinacija protiv gripa u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske počeće u ponedjeljak, 27. oktobra, a Fond zdravstvenog osiguranja obezbijedio je 12.000 doza besplatnih vakcina.
Načelnik Službe za epidemiologiju u Institutu Ljubica Jandrić rekla je da je juče počela distribucija pribavljenih količina besplatnih vakcina za prioritetne bolesnike i da bi zdravstvene ustanove koje ih zadužuju trebalo da ih preuzmu do ponedjeljka, 27. oktobra. "Među prioritetnim kategorijama su dijabetičari zavisni od insulina, lica na hemodijalizi, lica sa kardiohirurškim intervencijama, oboljeli od multiple skleroze i mišićne distrofije, HIV pozitivni i oboljeli od AIDS-a, te djeca oboljela od cistične fibroze, osobe u fazi remisije i lica sa posebnim potrebama. Osim toga, imamo i određenu količinu doza za infektivnu kliniku i jedinicu intenzivne medicine", rekla je Jandrićeva.
Ona je dodala da je Institut ove godine kupio i 1.500 doza komercijalnih vakcina, čija će cijena biti 20 KM. "Osim navedenih kategorija, zdravstvene indikacije za vakcinaciju odnose se i na lica oboljela od hroničnih bolesti srca, pluća, bubrega i metaboličkih oboljenja, dijabetičare koji nisu zavisni od insulina i djecu oboljelu od honičnih bolesti", rekla je Jandrićeva.
Prema njenim riječima, epidemiološke indikacije podrazumijevaju lica koja rade u kontaktu sa drugim ljudima.
Jandrićeva je navela da je i ove godine u upotrebi monodozna vakcina od 0,5 mililitara, sa periodom stvaranja antitijela od 15 dana, pri čemu se za djecu do tri godine koristi polovina doze. "Vakcinisati se ne smiju lica koja su imala burnu reakciju na ranije primljenu vakcinu, lica alergična na jaja, kao i lica u akutnom stadijumu zarazne bolesti", rekla je Jandrićeva.
Govoreći o nuspojavama nakon vakcinacije, Jandrićeva je rekla da su one obično blage i podrazumijevaju bol na mjestu uboda oko deltoidnog mišića, lokalni otok i blago povišenu temperaturu.
Specijalista epidemiolog Nina Rodić-Vukmir rekla je da će sastav vakcine za ovu sezonu biti uglavnom isti kao i prethodnih, uz izmjenu A soja influence.
Ona je podsjetila da je Institut za javno zdravstvo Republike Srpske posljednje tri sezone provodio nadzor nad sve tri vrste influence i da svoje podatke prijavljuje Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji.
Prema njenim riječima, Institut je ove sezone dobio i pomoć Centra za kontrolu bolesti iz Atlante, zahvaljujući kojoj će uspjeti da uzme uzorak od svakog oboljelog koji će biti hospitalizovan u bolnicama Republike Srpske. "To znači da ćemo za svakog hospitalizovanog pacijenta imati potvrdu da li je riječ o influenci ili je u pitanju drugi uzročnik", rekla je Vukmirova, navodeći da će svi podaci biti objavljivani u redovnim sedmičnim izvještajima na zvaničnoj internet stranici Instituta.
Ona je dodala da se ove godine prvi put uvodi i takozvani sentinel nadzor nad gripom, koji podrazumijeva sistematično i redovno uzimanje uzoraka prema određenom rasporedu u reprezentativnom uzorku populacije, a koji će obavljati Univerzitetska bolnica - Klinički centar i Dom zdravlja Banjaluka. "Na ovaj način pratimo pojavljivanje i cirkulaciju određenih vrsta sojeva virusa, skrećemo pažnju na ovakav način praćenja razvoja zaraznih bolesti, na osnovu čega možemo da utvrdimo koliki je udio influence u odnosu na ostale zarazne bolesti", rekla je Vukmirova.
Ona je navela da je broj oboljelih u Repubici Srpskoj za sada na predsezonskom nivou i da se porast broja oboljelih očekuje oko polovine decembra, ali da je najveći broj oboljelih u januaru i februaru. "Epidemija se proglašava kada dobijemo dovoljno veliki broj prijavljenih sa jedne teritorije gdje se registruje grupisanje oboljelih, odnosno kada kliničari i epidemiolozi procijene da je taj broj prevazišao uobičajeni nivo gripa za taj period", rekla je Vukmirova.
U svijetu godišnje od gripa oboli oko pet miliona ljudi, a između 200.000 i 500.000 umre od posljedica komplikacija.
Srna