maxresdefault.jpg (143 KB)

U Muzeju Hercegovine danas u 17 časova će biti održana promocija knjige ,,Ognjena Marija Livanjska" autora Buda Simonovića i izložba ,,Srbi Livanjskog polja – tragovi kroz vekove" koju je pripremilo udruženje Ognjena Marija Livanjska.

Budo Simonović je rođen 1945. godine. Radio je kao novinar, a posebno se bavio stradanjem Srba livanjskog kraja u toku Drugog svjetskog rata. Knjiga ,,Ognjena Marija Livanjska" predstavlja svjedočanstvo o ustaškim zločinima nad Srbima u Livnu i okolini, odnosno u selima na rubu Livanjskog polja, počinjenim u proljeće i ljeto 1941. godine, a ponovljenim i u najnovijim ratnim sukobima na tom području, posebno tokom 1992. i 1993. godine.

Udruženje Ognjena Marija Livanjska funkcioniše od 2012. godine sa misijom održavanja međusobnih veza livanjskih Srba u cilju realizacije brojnih projekata vezanih za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i sjećanja na stradale Srbe livanjskog kraja.

Izložba ,,Srbi Livanjskog polja – tragovi kroz vekove" je dokumentarnog karaktera. Autori su dr Veljko Đurić Mišina i dr Radovan Pilipović.

Kroz ovu izložbu fotografija  predstavljeni su kulturno-istorijska baština, kao i stradanja Srba Livanjskog polja.

U Jutarnjem programu Radio Trebinja ugostili smo članove Udruženja „Ognjena Marija Livanjska“ Gorana Arnauta i Todora Boškovića.

Razgovarao Ratomir Mijanović