1668687864400.jpg (507 KB)

O običajima, suštini slave, važnosti odlaska na liturgiju, gdje griješimo a koji običaj je važno da sačuvamo, govorimo sa sveštenikom Danilom Borom. Između ostalog, podsjetićemo se na trpezu ljubavi i šta je potrebno da se na njoj nalazi. 

Razgovarala Sunčica Pešić.