173014.jpg (86 KB)

Svim korisnicima prava na novčanu pomoć u oblasti socijalne zaštite u Republici Srpskoj biće obezbijeđeno po 25 kilograma brašna i dva litra ulja, a 500.000 kilograma brašna za potrebe Crvenog krsta Srpske, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Na jučerašnjoj sjednici Vlade je u vezi s tim usvojena informacija o dodjeli pomoći korisnicima prava na novčanu pomoć u oblasti socijalne zaštite i Crvenom krstu.

Zaduženo je Ministarstvo trgovine i turizma da iz zaliha merkantilne pšenice, nabavljene u postupku interventne nabavke, obezbijedi pomenutu pomoć u skladu i sa evidencijama Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite.

Isporuku pomoći organizovaće Ministarstvo trgovine i turizma u koordinaciji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite i Crvenim krstom Republike Srpske.