stednja-penzioneri.JPG (98 KB)

Европски добровољни пензијски фонд је једини добровољни фонд у Републици Српској и БиХ. Оснивачи Друштва које управља Европским добровољним пензијским фондом су  Европска банка за обнову и развој,  Пензијски резервни фонд РС и  Скупна пензијско друштво чланица „Триглав групе“.

Могућа су два начина учлањења у Европски добровољни пензијски фонд: индивидуално и колективно - преко послодавца.

Члан Европског добровољног пензијског фонда може бити свако пунољетно физичко лице, домаће или страно без обзира на године, здравствено стање и радни однос. Члан фонда не мора бити и лице које уплаћује доприносе. Уговор о чланству, без обзира ко је обвезник уплате, искључиво потписује члан фонда.

Поред индивидуалног чланства, чланство у Европском добровољном пензијском фонду можете остварити и преко послодавца који ће уплаћивати доприносе на индивидуални рачун свог запосленог. Искуства земаља у региону говоре да је велика већина чланова управо запослени, у чију корист послодавци, поред обавезних доприноса у ПИО фонд, уплаћују и доприносе у добровољне пензијске фондове.

О детаљима учлањења у Европски добровољни пензијски фонд, гаранцијама и ризицима штедње у Фонду те могућностима располагања акумулираним средствима, у емисији Радио Требиња говори Здравко Зечевић, директор одјељења за маркетинг Друштва за управљање Европским добровољним пензијским фондом.

Додатне информације можете добити на wеб адреси www.epf.ba, а евентуална питања послати на мејл: [email protected].