Форум за грађанске иницијативе, који је формиран у склопу пројекта „Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану“ (РеЛОаД), спровео је анкетирање за избор грађанских иницијатива чија реализација ће бити финансирана пројектом РеЛОаД, уз суфинансирање Града Требиња.

Након спроведене анкете, утврђено је да је највише гласова добила иницијатива “Реконструкција уређење постојећег игралишта у насељу Бањевци – 457 гласова, након чега слиједи иницијатива “Изградња дјечијег игралишта у МЗ Ластва” са 287 гласова, иницијатива “Изградња вјежбаонице на отвореном у насељу Луч” – 167 гласова и иницијатива “Дружионица” – 89 гласова.

Анкетирање је вршено електронски, путем службене интернет странице Града Требиња, и гласањем путем анкетних кутија које су биле смјештене на двије локације у Центру за услуге грађанима и у Центру за дозволе из области предузетништва и грађења.

Анкетирање је спроведено у периоду од 25.9. – 10.10. 2019. године.