dutina.jpg (92 KB)

Аграрни фонд Града Требиња, у циљу очувања имовине Града Требиња и других инвеститора у системе наводњавања на подручју града Требиња, преузео је обавезу управљања и коришћења изграђених објеката за наводњавање у складу са правилима струке и потребама корисника наводњаваних површина.

Како све изгледа у пракси, са директором Аграрног фонда Града Требиња, Веселином Дутином разговарао је колега Ратомир Мијановић.