dutina.jpg (92 KB)

Agrarni fond Grada Trebinja, u cilju očuvanja imovine Grada Trebinja i drugih investitora u sisteme navodnjavanja na području grada Trebinja, preuzeo je obavezu upravljanja i korišćenja izgrađenih objekata za navodnjavanje u skladu sa pravilima struke i potrebama korisnika navodnjavanih površina.

Kako sve izgleda u praksi, sa direktorom Agrarnog fonda Grada Trebinja, Veselinom Dutinom razgovarao je kolega Ratomir Mijanović.