Надлежни урбанистичко-грађевински инспектори из Требиња и Бањалуке ће у наредном периоду на подручју Требиња појачано контролисати  легалност објеката и посједовање употребне дозволе.

Ђорђе Миљановић, начелник Одјељења за инспекцијске и послове комуналне полиције Града Требиња, напоменуо је да је ступајући на снагу новог закона о градњи у 2019. години цијена накнадне легализације објеката до 20% скупља од редовног поступка.

„У Републици Српској 18. јануара 2019. истекао је рок до кога је било могуће да власници или инвеститори бесправно саграђених објеката поднесу захтјев за легализацију како, осим накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и ренте, не би плаћали и накнаду за легализацију“, истакао је Миљановић.

Биће контролисани објекати изграђени од 1979-2019. године.

„Контрола ће бити системска, по градским зонама. Да бисмо избјегли репресивне мјере у виду рјешења о уклањању и прекршајних налога апелујемо на власнике бесправно изграђених објеката да у што краћем року прибаве све потребне дозволе“, истиче Миљановић.

Он подсјећа да Законом о легализацији бесправно изграђених објеката, право на подношење захтјева за легализацију није ограничено роком, али да Закон прописује рок до кога се не плаћа додатно накнада за легализацију, а то је шест мјесеци од ступања на снагу Закона, односно 18. јануар 2019. године.

„Сви инвеститори бесправних објеката, који након тог датума поднесу захтјев за легализацију, осим накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и ренте, плаћају и накнаду за легализацију без обзира о ком објекту је ријеч“, појашњава Миљановић.

Он наводи и на који начин се обрачунава накнада за легализацију грађевинског земљишта.

„Уколико се ради о објектима за које се, у складу са Законом о уређењу простора и грађењу, обрачунава накнада за уређење градског грађевинског земљишта и рента, у том случају накнада за легализацију износи 20 одсто од њиховог обрачунатог износа. Када је ријеч о објектима за које се поменуте накнаде не обрачунавају,било да је ријеч о објектима комуналне и јавне инфраструктуре или о објектима у ванурбаном подручју, накнада за легализацију износи два одсто од предрачунске вриједности тог објекта, а рачуна се на основу предмјера и предрачуна свих радова из главног пројекта“, наводи начелник Одјељења за инспекцијске и послове комуналне полиције Града Требиња.

У овој години, грађевинско-урбанистички инспектори градске управе су до сада написали шест прекршајних налога и донијели 12 рјешења о уклањању недостатака и неправилности.

„Надам се да ће се свијест грађана подићи на виши ниво, јер циљ инспекцијских контрола није кажњавање и репресивне мјере него корективне да би се поступало како закон налаже”, истиче Миљановић.

У прошлој години издато је шест прекршајних налога и донесено десет рјешења о отклањању неправилности, међу којима је било и уклањања бесправно изграђених објеката.

Д.Р.