Foto ilustracija.jpg (841 KB)

Неријетко чујемо наше суграђане како се жале да су цијене све веће, док су примања иста или мања. Како су истраживања Агенције за статистику Босне и Херцеговине показала да грађани Босне и Херцеговине имају најлошији стандард у односу на остале становнике Европе, захваљујући томе, грађани све чешће посежу за кредитима.

Како бисмо сазнали колико Требињци користе кредите разговарали смо са службеницима у Микрофину, Новој банци, Raiffeisen банци и Sber банци.

„Изузетно смо задовољни одзивом клијената у свим пословницама на територији Републике Српске и Босне и Херцеговине, укључујући и нашу Филијалу у Требињу. У току је акцијска понуда ненамјенских и замјенских кредита за становништво који се одобравају са фиксном каматном стопом током цијелог периода отплате те су значајно олакшане процедуре одобравања кредита“, кажу из Нове банке.

Како нам кажу у Новој банци, Raiffeisen и Sberbank, у требињским филијалама се грађани најчешће одлучују за ненамјенске или замјенске кредите, а у Sber банци чак биљеже значајан пораст захтјева за хипотекарне кредите.

„Каматна стопа за ненамјенске и замјенске кредите је фиксна. Кредити се одобравају без јемца и хипотеке. Потребна је само полиса осигурања. Ненамјенски кредити се могу користити према потребама клијената, док су замјенски кредити намијењени клијентима који желе да затворе постојеће кредитне обавезе“, објашњавају из Нове банке.

Према искуству службеника у Новој банци, Raiffeisen банци и Sber банци период отплате кредита у требињским филијалама је између пет и десет година, док стамбени кредит грађани, у просјеку, отплаћују нешто дуже од 16 година.

Грађани су, кажу у Новој банци, посебно заинтересовани за кредите по акцијским условима.

Кредитна задуженост грађана Требиња је, кажу у Sber банци, у складу са кредитном задуженошћу грађана Републике Српске.

Највећи ризик је, кажу у овој банци, могућност да клијент остане без запослења. Међутим, како истичу, све више клијената узима осигурање кредита. То осигурање „покрива“ незапосленост и боловање и у случају наведеног, осигурање враћа дио кредита док се клијент не запосли.

У Новој банци наводе да су у Требињу грађани углавном отворени према кредитном задужењу и да као клијенте имају све старосне групе. Такође наводе да образовни статус не утиче на опредељење грађана за кредит.

„Сви који су заинтересовани за коришћење кредита детаљно се информишу о условима кредитирања, како би им се помогло да донесу исправну одлуку у складу са могућностима“, кажу нам у Новој банци, док у Sber банци наводе да су према кредитима најотворенији грађани од 30 и више година, који у том тренутку рјешавају стамбено питање, куповину аутомобила, адаптацију стамбеног простора, рефинансирање постојећих задужења и слично.

Што се тиче Микрофина у Требињу, он има више од 1000 активних клијената. Како нам кажу у Микрофину, њихови клијенти у требињској општини најчешће узимају краткорочне кредите на период отплате до 12 мјесеци.

„Услови за добијање кредита код нас се разликују у зависности од врсте кредита. Најједноставније и најбрже се реализују кредити у износу до 2000 конвертибилних марака, које одобравамо за двадесетак минута и потребна су само три документа. Приликом одобравања кредита код нас је услов да клијент може доказати да има приходе помоћу којих ће обезбиједити уредну отплату кредита“, наводе у Микрофину на које услове морају да пристану грађани уколико желе да добију кредит код њих.

Поријекло ријечи

Ријеч кредит је први пут коришћена у енглеском језику 1520. године. Израз је настао из француског језика и значио је вјеровање, повјерење. Израз „кредитна унија“ је први пут коришћен 1881. године у америчком енглеском, а израз „кредитни рејтинг“ је први пут коришћен 1958. године.

И Американци „живе на кредит“

Ако се узме у обзир податак да Американци на кредитну картицу купују осим аутомобила и намјештаја и свакодневне потрепштине онда не изненађује ни чињеница да се и грађани Босне и Херцеговине све више одлучују на кредите како би себи приуштили неки ужитак.

 „Дозвољени минус“

„Дозвољено прекорачење по текућем рачуну представља краткорочни готовински кредит, намијењен грађанима који остварују редовна мјесечна примања. Износ дозвољеног прекорачења зависи од кредитне способности клијента, а ставља се на располагање клијенту путем његовог текућег рачуна. Уколико клијент редовно измирује своје обавезе, дозвољено прекорачење се обнавља аутоматски сваких 12 мјесеци. Такође, супружници могу заједнички да учествују у куповини стана и аплицирају за кредит. На тај начин они побољшавају своју кредитну способност“, објашњавају из Нове банке.