TREBINJE │ Narodna biblioteka Trebinje i Srpsko udruženje „Ćirilica“ priredili su večeras promociju knjiga „Propast broda kapetana Đermana“ i „Otac Inokentije (Dabović) arhimandrit savinski“, autora Gorana Ž. Komara, istraživača arhivske građe i pisanog spomeničkog nasljeđa.

Monografija o arhimandtritu Inokentiju, napominje autor, svjedočanstvo je o životu i radu savinskog igumana iz 18. vijeka, čija je uloga ključna za dovršetak građevinskih radova na manastirskoj svetouspenjskoj crkvi, a dva naslova večeras skupa promoviše - zato što je ova ličnost, dodaje on, vezana i za događaje opisane u knjizi o propasti broda kapetana Antona Đermana.

Upravo se ovom savinskom starješini, ističe Komar, pripisuje zasluga za spasavanje manastira Savina od granatiranja sa broda kojim je komandovao mletački kapetan.

„Savinsko predanje, koje bilježe istoričari Novog i Boke, kazuje da je upravo otac Inokentije sabrao bratstvo i narod u jednoj noćnoj molitvi pred ikonom Presvete Bogorodice Savinske - a da je nakon toga grom udario u brod prčanjskog kapetana Antona Đermana, koji je u vodama Meljina, pod manastirom Savinom - i potonuo“, kaže Komar.

Potvrdu o istinitosti navoda iz predanja, ističe autor, našao je hercegnovskom arhivu - u građi iz mletačkog perioda, i to nakon 166 godina od prvog objavljivanja opisa ovoga događaja u Srpsko-dalmatinskom magazinu, datog iz pera arhimandtita Gerasima Petranovića.

U pomenutoj građi, kaže Komar, našao je kodeks hercegnovskog providura Đakoma Bragadina, koji u noći, upravo na današnji datum, 1. marta 1769. godina, sabira istražnu komisiju sa zaduženjem da prikupi podatke o nesreći broda kojim je komandovao iskusni kapetan Anton Đerman.

„Tamo je čitav predmet istrage ovog događaja koji pokazuje da je potonuće broda stvarni događaj - i nije mit i nije samo predanje, kako je to oglasila jugoslovenska istoriografija. Čak se pisalo da je savinsko bratstvo iskonstruisalo ovo priču – kako bi homogenizovalo pravoslavne Srbe u Herceg Novom i sabiralo ih oko manastira“, napomenuo je istraživač iz Herceg Novog.

R.S.