koze TREBINJE | Stočari u Hercegovini dobiće uskoro priliku da pokrenu vlastitu farmu koza uz podršku konzorcijuma „Milksa“ iz Turske, koji bi za nekoliko dana trebalo da objavi javni konkurs za dodjelu donacija zainteresovanim farmerima, potvrdio je za RT šef projekta „Strateški pristup razvoju sektora stočarstva BiH – izgradnja 1000 farmi koza” Džemal Kovač.
On je pojasio da će na konkursu odabrani farmeri dobiti po 150 koza, visokomliječnih vrsta sa proizvodnjom od 1.500 do 1.800 litara mlijeka godišnje, biće im izgrađane potrebne prostorije za smještaj koza, uz kompletnu opremu za proizvodnju i obradu kozjih proizvoda, te garantovan otkup svih proizvoda, koji će se izvoziti na tursko tržište. „Vrijednost donacije je između 200 i 250.000 evra po farmeru. Nakon tri godine grejs perioda, investirano će farmeri vraćati narednih sedam godina, ali isključivo kroz reprodukciju i kozje proizvode“, pojasio je Kovač, dodajući da je uslov za učešće u projektu - da farmer ima najmalje 5 hektara svog ili iznajmljenog zemljišta za izgradnju farme, da posjeduje znanje i iskustvo u uzgoju stoke, te da je voljan da radi.
Cilj projekta je formiranje hiljadu farmi koza u BiH, na kojima će se proizvoditi asortimenti od kozjeg mlijeka za tursko tržište, a od kojih će direktno ili posredno moći da živi oko 7.500 ljudi.
Kovač ističe da promocija projekat kreće iz Hercegovine, da su već posjetili Bileću, gdje bilježe dobar prijem tamošnjih farmera, te da će prezentacija biti uskoro održana i u Trebinju.
R.S.