Влада Републике Српске направила је Уредбу којом се утврђују услови и начин додјеле средстава Компензационог фонда Републике Српске за субвенционисано коришћење услуге смјештаја у угоститељским објектима, на територији Републике Српске, а све у циљу подстицања развоја домаћег туризма.

20200528145247_601579.jpg (101 KB)

Подстицање развоја домаћег туризма спроводи Министарство трговине и туризма додјелом туристичких ваучера.

Подсјећају да вриједност ваучера износи 100 КМ и наведени износ представља максимални износ средстава која корисник ваучера може једном у току 2020. године користити за плаћање услуге смјештаја (ноћење са доручком), без обзира на вриједност извршене услуге смјештаја.

"Ваучер је документ који издаје Министарство на основу кога корисник ваучера остварује право на субвенцију трошкова услуге смјештаја која укључује ноћење са доручком у једној смјештајној јединици угоститељског објекта за смјештај,  без субвенције осталих трошкова исхране и пића или других факултативних услуга", наведено је у Уредби.

У наставку смо издвојили неколико чланова који објашњавају на који начин ће грађани моћи користити ваучере.

Ваучер се може искористити за плаћање:

- Ноћење са доручком у једној смјештајној јединици у минималном трајању од три ноћења заредом, у корист једног корисника ваучера,

- Ноћење са доручком у минималном трајању од четири ноћења заредом у корист два корисника ваучера и

- Ноћење са доручком у минималном трајању од четири ноћења заредом у више угоститељских објеката за смјештај, у корист два корисника ваучера, уколико се туристички аранжман реализује посредством туристичке агенције.

- Ваучер се може искористити у периоду од 15. јуна до 15. новембра 2020. године.

Корисник ваучера може бити сваки пунољетни грађанин Републике Српске без обзира на висину личних примања, који испуњава услове из ове уредбе за додјелу ваучера.

Министарство ће ускоро објавити Јавни позив за доставу пријаве ради учешћа у реализацији шеме додјеле ваучера за субвенционисано коришћење услуге смјештаја у угоститељским објектима.

Право учешћа на Јавном позиву има:

- угоститељ који је уредно измирио пореске обавезе и има најмање четири  запослена радника и

- туристичка агенција, носилац Лиценце Министарства која је уредно измирила пореске обавезе.

По објављивању списка угоститеља, Министарство ће објавити Јавни позив грађанима Републике Српске за подношење пријава за додјелу ваучера.

Пријава за ваучер ће садржавати:

- име и презиме подносиоца пријаве,

- јединствени матични број грађана (ЈМБГ) подносиоца пријаве,

- мјесто и адресу пребивалишта подносиоца пријаве,

- контакт телефон,

- назив угоститељског објекта за који је извршена резервација смјештаја, као и  назив туристичке агенције уколико је резервација смјештаја учињена посредством агенције,

- период резервације смјештаја и

- изјаву којом подносилац пријаве за ваучер под материјалном одговорношћу гарантује да су подаци из пријаве тачни и истинити.

Уз пријаву на ваучер доставља се потврда о резервацији смјештаја и копија личне карте или пасоша подносиоца пријаве.

"Разматрање броја пријава за ваучер ограничен је расположивим средствима Компезационог фонда Републике Српске и рангирање пријава за ваучер вршиће се на основу датума и времена њиховог пријема  у Министарству, односно са даном њиховог уноса у електронску апликацију", наведено је у Уредби.

Такође, стоји и да је угоститељ дужан да услуге смјештаја (ноћење са доручком) пружи кориснику ваучера лично, у угоститељском објекту за који је издата потврда о резервацији и који послује ван мјеста пребивалишта корисника ваучера.

Ваучер може користити само лице на чије име ваучер гласи и са истим се може плаћати само услуга смјештаја која укључује ноћење са доручком.

Угоститељ, односно туристичка агенција, најкасније до 5-тог дана у мјесецу за претходни мјесец у којем је услуга смјештаја реализована, Министарству доставља обједињен захтјев за рефундирање средстава по основу искориштених ваучера у претходном мјесецу.