ТРЕБИЊЕ │ Скупштина града Требиња усвојила је данас на првој тематској сједници нацрт Средњорочног плана капиталних инвестиција за период од 2017. до 2022. године.

Према приспјелим и прихваћеним приједлозима пројеката, у наредних шест година у изградњу, уређење и санације привредне, саобраћајне, комуналне и друге инфраструктуре, објеката и јавних површина планира се инвестирање 129 милиона КМ – из буџета града, кредита, донација и грантова, те средства јавних предузећа.

У план су као опциони уврштени и пројекти који нису финансијски дефинисани јер за њихову реализацију још не постоје услови, а чија се вриједност процјењује на додатаних 160 милиона КМ.

Нови привредни замах и привлачење значајнијих инвестиција Требиње очекује кроз планирано инфраструктурно опремање пословних зона Волујац, Ново Требиње и Бањевци, те кроз пројекте подршке развоју аграра, туризма и туристичког предузетништва, гдје су требињски потенцијали и поред стратешког опредјељења за ове гране привређивања - још недовољно искоришћени.

Као најзначајнији туристички пројекат план капиталних инвестиција препознао је реконструкцију Старог града, са обновом  хендека око бедема кастела, поплочавањем свих пјешачких стаза и тргова и санацијом фасада и кровова, а новац потребан за овај инвестиционо захтјеван подухват, процијењен на око 2,5 милиона КМ, обезбиједиће се фазно и из више извора – већ у овој години из градског буџета, а убудуће и из фондова и од донатора, кроз учешће заинтересованих грађана и јавних предузећа.

Међу планираним туристичким пројектима је и реконструкција објекта на пијаци за потребе затворене градске тржнице, отварање Херцеговачке куће у Београду и Бањалуци, подршка изградњи еко и етно комплекса на пољопривредним газдинствима и домаћинствима - кроз инфраструктурно опремање, те изградња туристичких одморишта-видиковаца уз прилазне путеве граду.

Није заборављен ни посебан амбијантални потенцијал некадашње горње чаршије у насељу Крш, чије је уређење и оживљавање такође планирано у наредном шестогодишњем периоду, али ни изградња града на Црквини, варош-чаршије у Граду сунца, те вјерског комплекса у Мркоњићима, вриједности 1,5 милиона КМ, за који, како је наведено, већ постоји интерес донатора.

Нову туристичку визуру града обезбиједиће измијештање потопљеног моста Краља Александра из Горичког језера на локалитет низводно од Брегова, а у план је увршен и пројектни приједлог изградње комплекса ботаничке баште са аутентичним херцеговачким културама, те формирање ауто-кампова на неколико локација, који би били опремљени по савременим стандардима.

Међу идејама за размишљање нашла се и изградња жичара према Црквини, Страчу и Гљиви, процијењене вриједности око 15 милиона КМ, за шта ће у планском периоду бити издвојена средства за израду студије изводљивости.

Уз већ започети пројекат изградње система техничке воде у Требињском пољу, у наредним годинама планирана је изградња система за наводњавање на свим преосталим површинама на којима постоји потенцијал за развој пољопривредне производње -  попут Зубаца,  доњег дијела Љубомирског поља и Моска.

Подршка требињском аграру планирана је и кроз изградњу хладњача и оснивање откупних станица, укрупњавање пољопривредних површина, те набавка дробилице за крш – која би од непотентних крашких терена  стварала ново обрадиво земљиште.

Инвестиционо најзахтјевнији пројекат у области саобраћајне инфраструктуре је изградња Источне обилазнице, чијом би се реализацијом створили услови да се теретни саобраћај у  цјелости измјести из центра града.

У изради је главни пројекат источне обилазнице, након чега ће се приступити рјешавању имовинско-правних односа, а како је речено – план је да се инвестиција у износу од  24,6 милиона КМ финансира мањим дијелом из буџетских и највећим из средства ЈП „Путеви РС“.

За наставак изградње примарне градске саобраћајнице - од Гучине према тунелу новац је обезијеђан из градског буџета и средстава ЈП „Путеви РС“, а у овој години планирана је и израда пројекта за изградњу Западне обилазнице, која ће спајати магистралне путеве из Требиња за Мостар и Дубровник, а град саобраћајно увезивати са нових урбаним и пословним зонама.

Планирана је и изградња јавне гараже на простору некадашње касарне са 500 паркинг мјеста, трећа трака и нове раскрснице у ул. Војводе Степе Степановића, кружна раскрсница Требиње-Никшић-Билећа и кружни ток у главној улици код Каменог моста значајно ће растеретити уже градско језгро од саобраћајног транзита,  док би изградња тунела „Крш“, за који ће у планском периоду бити издвојен новац за израду студије изводљивости, отворила и простор за формирање нових пјешачких зона у центру града.

Међу прихваћеним пројектним приједлозима у области саобраћајне инфраструктуре је и изградња пута Дражин До - Град Сунца, улице Богдана Зимоњића у Виноградима, реконструкција пута и изградња тротоара кроз Петрово Поље, тротоара између од школе у Горици према Бањевцима, околно уређење и изградња приступних путева око градске капеле, изградња улица са пратећом инфраструктуром на новоурбанизораном простору у Засад пољу, пјешачке и бицклистичке стазе до Алексине међе и пута са двије траке за излетиште Убла.

Требиње не одустаје ни од трагања за партнерима у изградњи аеродрома на Зупцима, чија је процијењена вриједност око 25 милиона КМ.

Кроз наставак пројекта изградње и реконструкције водоводног система, Требиње ће дугорочно ријешити питање водоснабдијевања града, укључујући и висинске зоне са обје обале Требишњице, те будућа подручја ширења града у новим урбаним и пословним зонама.

Започети пројекат и у наредним годинама реализоваће ће се фазно - у шест компоненти, укупне вриједности  8,3 милиона евра, а пратиће га инвестиције у замјену дотрајалих цјевовода и изградњу водоводне и канализацијоне мреже у новоизграђеним и насељима гдје не постоји ова инфраструктура.

За реконстукцију и проширење мреже за кишну и фекалну канализацију процјењује се да је потребно обезбиједити укупно 4,5 милиона КМ.

Планом је предвиђена и реконструкција постројења за пречишћавање отпадних вода за шта су средства обезбијеђена из гранта шведске организације СИДА и кредита, док је у будућности планирана и изградња новог пречистача за потребе планираних урбаних и пословних зона.

Проширење и санација градске депоније један је од најважнијих еколошких приоритета дефинисаних у средњорочном плану капиталних инвестиција.

Требиње ће у наредним годинама фазно реконструисати и јавну расвјету у градским, приградским и сеоским подрчјима кроз замјену постојећих - енергетски ефикаснијим ЛЕД расвјетним тијелима, што ће по завршетку пројекта смањити трошкове одржавања система за 70 до75%.

У области образовања и културе исказане су потребе за изградњом нових дјечијих вртића у  насељима Тина, Горица, Хрупјела, Ластва и Петрово Поље, обнова запуштених школа у руралним подручјима с циљем оживљавања друштвених активности, а међу приједлозима је и изградња нове зграде Гимназије „Јован Дучић“ и истраживачке станице у Згоњеву.

Планирана је и комплетна реконструкција објекта Центра за информисање и образовање, као и Ћеловића куће у улици Царице Милице, гдје би се, како је наведено, могла организовати стална поставка - презентација градова-пријатеља Требиња.

Поред већ започете изградње затвореног пливачког комплекса на Абазовини, у области спорта кандидовани су пројекти изградње помоћног фудбалског стадиона и атлетске стазе на стадиону „Полице“, бициклистичке стазе од Требиња до Иванице, опремање дјечијих игралишта, уређење планинарских стаза, те изградња шестостазне куглане на 9 чуњева, какве не постоји у на ширем подручју регије.

Уз санације на објектима медицинских установа,  у области здравства нацрт шестогодишњег плана капиталних инвестиција предвиђа и изградњу хипорехабилитационог центра на Зубцима.

Нацрт подсјећа и на донацију норвешке владе за изградњу Палате правде, у којој ће бити смјештене требињске правосудне институције, те да су средства обезбијеђена и за изградњу модерног ватрогасног дома, који би могао бити и својеврсни центар за обуку ватрогасаца Републике Српске и шире регије.

Шестогодишњи планом зацртано је и инсталирање система видео надзора на подручју града који ће допринијети безбједности грађана и њихове имовине.

Данашњим усвајањем, нацрт је упућен у јавну расправу, након чега ће бити дефинисан и коначан приједлог плана.

Р.С.