322868_1 BANJALUKA | Srpski član Predsjedništva BiH Nebojša Radmanović najavio je da će uskoro biti potpisan ugovor o granici između BiH i Crne Gore, istovremeno demantujući navode o sporu oko pet kilometara morske obale u mjestu Sutorina kod Igala.
Radmanović je naglasio da su BiH i Crna Gora riješile sva sporna granična pitanja i da će ugovor koji će biti potpisan biti prvi kojeg će potpisati neke od zemalja bivše SFRJ.
Radmanović je za "Večernje novosti" rekao da je zbrku oko područja Sutorine napravio Kongres bošnjačkih intelektualaca SDA i Kanade koji su se obratili pismom Predsjedništvu BiH u kojem su naveli da Predsjedništvo BiH nema pravo da potpiše bilo kakav sporazum o granici sa Crnom Gorom, ukoliko Sutorina ne bude u sastavu BiH.
Sutorina se od 1947. godine nalazi u sastavu Crne Gore, a Radmanović je naglasio da se to područje nije nalazilo u sastavu BiH ni za vrijeme FNRJ, SFRJ, pa ni u dejtonskoj BiH.
On je podsjetio da se pregovori između BiH i Crne Gore o spornim graničnim pitanjima vode više od 10 godina i da su okončani ove godine u maju, te da je bilo pitanja o kojima su se sporo dogovarali, ali da među njima nikada nije bilo pomena o Sutorini.
"Sada ostaje da Savjet ministara BiH konstatuje da su pregovori završeni, a Predsjedništvu BiH praktično onda još samo preostaje da donese odluku o potpisivanju ugovora o granici sa Crnom Gorom. I to ćemo uraditi već možda na sljedećoj sjednici Predsjedništva", naveo je Radmanović.
Večernje novosti