Факултет за производњу и менаџмент Требиње једна је од 17 организационих јединица Универзитета у Источном Сарајеву. Изузев наставног, Факултет његује и научно – истраживачки процес, сарадњу са привредом, али и веома значајну издавачку дјелатност. Сходно томе, ова вискошколска установа у нашем граду издавач је значајног броја публикација са којима већ редовно учествује на сајмовима књига у Бањалуци, Београду и Новом Саду.

mirjana-miljanovic-i-obrad-spaic.JPG (146 KB)

Мирјана Миљановић и Обрад Спаић

До сада је објављено десетак уџбеника, као и зборника радова и монографија. У изузетно опремљеној библиотеци, Факултет располаже са преко 5.200 библиотечких јединица – монографских публикација, часописа и завршних радова. 

ФПМ у Требињу постоји од 1995. године, а са издавачком дјелатношћу се кренуло почетком 2000. године, из разлога великог броја гостујућих професора при самом оснивању факултета. Како објашњава Обрад Спаић, ванредни професор на ФПМ – у и продекан за наставу и студентска питања, у таквим условима није се могло очекивати да на Факултету буде значајније истраживачке дјелатности, с обзиром да су гостујући професори своје публикације и научно истраживачке радове објављивали преко матичних факултета.

„Међутим, и у таквим условима на Факултету за производњу и менаџмент Требиње од 2012. до 2015. године организоване су четири математичке конференције РС и 2018. конференција 'Савремени математички проблеми', са којих су објављени зборници радова издавача нашег Факултета. 2017. године Факултет је био један од организатора и домаћин међународне конференција ИРМЕС 2017“, напомиње Спаић, додајући да је ситуација на Факултету данас много повољнија јер је у сталном радном односу девет наставника и то по два редовна и ванредна професора и чак пет доцената, као и четири виша и два асистента.

Како нас упућује Мирјана Миљановић, доцент на ФПМ-у у Требиње и продекан за научно истраживачку дјелатност и предузетништво, штампањем уџбеника, приручника и других потребних публикација започела је издавачка дјелатност на Факултету, организована као подршка реализације студија по Болоњском процесу.

udzbenici.jpg (145 KB)

„Примарно је усмјерена ка реализацији послова издавања публикација за све циклусе студија, све облике наставног процеса и све видове научног, истраживачког и стручног рада. Такође, координира поступак издавања писаног материјала од захтјева до припреме за штампу. Сама процедура објављивања књига започиње од Вијећа Факултета, које предлаже издавање публикације. Након што Издавачки савјет прихвати приједлог именовања рецензената из одговарајуће области, Вијеће треба доставити рецензије Издавачком савјету у што краћем року“.

Уз чињеницу да је ФПМ Требиње посљедњих година значајно напредовао у издавачком смислу, Миљановић каже да је за овакав помак од есенцијалне важности истраживачка мисија Универзитета и Факултета у Требињу, приступ најновијим научним информацијама у области науке и истраживања, планирање научно – истраживачког рада на темељу доказа и провођење вредновања истраживачких програма.

„Како би се остварио правовремени приступ квалитетним научно – техничким информацијама, осигуране су претплате на цитатне и агрегатне базе података. Тиме је заједници наставника, истраживача, студената и сарадника Универзитета у Источном Сарајеву омогућен приступ најновијој текућој продукцији научних часописа и књига, као и библиографско – цитатним базама које омогућавају праћење појаве нових истраживања“.

Да би цијели систем што боље функционисао, изузетно опремљена факултетска библиотека од 2019. године укључена је у COBISS систем. Ријеч је о систему базираном на повезивању библиотека у национални библиотечко – информациони систем са узајамном каталогизацијом, библиографско – каталошком базом података и локалним базама података библиотека учесница.

„Преко COBISS система, библиотека учествује у одржавању база података истраживача у оквиру националног информационог система о истраживачкој дјелатности E-CRISS.Сви наставници Факултета су чланови Информационог система о истраживачкој дјелатности у Републици Српској, тј. E-CRISSсистема који укључује базе података о истраживачким организацијама, истраживачима и пројектима. Наставницима је омогућен и приступ публикацијама садржаним у EBSCO интернет сервису и преко платформе Research4Life. Са оваквим бројем наставника и сарадника на Факултету су створени услови за значајну издавачку дјелатност, што је веома важно и за Факултет и Универзитет“, напомиње Миљановић, додајући да су на Факултету за производњу и менаџмент Требиње у току и активности на покретању часописа чији ће издавач управо бити овај Факултет.

zbornici-radova.jpg (129 KB)

Тиме се, наглашава, проширује издавачка дјелатност Факултета, доприносећи истовремено и наставном кадру и студентима.

„Током 2021. године активно радимо на покретању научног часописапод називом 'Journal of engineering and menagment'. Замишљен је као интернационални научни часопис са отвореним приступом, који ће два пута годишње објављивати теоријске и емпиријске научне радове из области које ми изучавамо на факултету – индустријско инжењерство, инжењерство за енергетику и индустријски менаџмент. Ушли смо у ту процедуру и часопис очекујемо крајем ове, почетком наредне године“, истиче Миљановић.

Како се осврће Обрад Спаић, захваљујући задовољавајућем броју наставног кадра у настави, са којим данас располаже ФПМ Требиње, створени су услови за значајну издавачку дјелатност, што је од великог значаја и за Факултет, али и сам Универзитет.

„Сада наставници Факултета за производњу и менаџмент у већем броју издају научне књиге, монографије, уџбенике, збирке задатака и скрипте, ментори су на мастер радовима и са својим кандидатима обављају истраживања из којих објављују радове у домаћим и водећим међународним часописима. Тако је сада ФПМ издавач значајног броја публикација“.

Према његовим ријечима, само у прошлој години три наставника Факултета за производњу и менаџмент, са радовима објављеним у водећим међународним часописима, остварили су подстицај Министарства за научно – технолошки развој, високо образовање и информационо друштво.

„Оно што је важно напоменути је да је једну од 14 награда за остварене посебне резултате у научно – истраживачком и умјетничком раду Универзитета у Источном Сарајеву добио управо професор Факултета за производњу и менаџмент Требиње“, наглашава Спаић.

И ове године ће, додаје, наставници Факултета за производњу и менаџмент Требиње са својим радовима објављеним у водећим међународним часописима конкурисати на конкурс Министарства за научно – технолошки развој, високо образовање и информационо друштво, који се објављује крајем године.

Индивидуални научни рад наставног кадра основно је полазиште свих других сегмената научно – истраживачког рада. Због тога је издавачка дјелатност било ког факултета, као институције од значаја за друштво, веома важна активност и битан показатељ успјешности саме установе. С обзиром да је издавачка дјелатност Факултета за производњу и менаџмент Требиње на завидном нивоу, са аспекта научно – истраживачког рада, можемо констатовати да ова високошколска установа постиже све већи успјех, како на домаћем тако и на међународном нивоу.

Печат истраживачког рада

„Резултати добијени у оквиру спроведених истраживања дали су допринос расвјетљавању различитих проблема у одређеним областима и унаприједили наставни процес, што је препознато као значајан допринос порасту Универзитета у Источном Сарајеву у библиографској и цитатној бази 'Web of Science'. Универзитет у Источном Сарајеву према подацима 'Webometrics – а, међународног портала који показује интернет видљивост, присутност, отвореност и цитираност Универзитета широм свијета, ранг листа из јануара 2021. године показује да је Универзитет остварио напредак за 1.703 мјеста, у односу на јул 2020. године, те је тренутно на 3775. позицији свјетских Универзитета. Овоме је допринио научно – истраживачки рад на Факултету за производњу и менаџмент Требиње и његова препознатљивост у академској заједници“, истичу Мирјана Миљановић, доцент на ФПМ – у Требиње и продекан за научно истраживачку дјелатност и предузетништво и Обрад Спаић, ванредни професор на ФПМ – у и продекан за наставу и студентска питања.

Монографије и уџбеници

Изузев зборника радова са бројних математичких конференција одржаних у оквиру Факултета за производњу и менаџмент Требиње, од када дјелује издавачка дјелатност ове високошколске установе издато је и десетак уџбеника. Сви од стране требињских професора и асистената: „Основе маркетинга“ Рада Иванковића,  „Машинска обрада резањем“ Ранка Глушчевића,  „Теорија резања“ Обрада Спаића, „Кључне перформансе сложеног предузећа“ Жељка Ђурића, „Вјероватноћа и статистика“ и „Одабране теме теорије прстена“ Душана Јокановића, „Менаџмент малих и средњих предузећа“ и „Истраживање тржишта“ Илинке Унковић, „Тржишна комуникација: од упознавања до усвајања“ Мирјане Миљановић, као и монографија „20 година постојања Факултета за производњу и менаџмент Требиње“, коју је приредила Љерка Јефтић.