teatar-total-hasanaginica-otvorenje-fedra-4

Subota, 23. jul – DOM MLADIH, 20:30 časova

TEATAR „TOTAL“ VISOKO

Alija Isaković

HASANAGINICA

Režija: Teatar „Total“

Scenograf/ Jesenko MUZAFERIJA

Kostimograf/ Ramiza ALIHODŽIĆ

Majstor svjetla/ Branislav MIRKOVIĆ

Koreograf/ Dino HASANBEGOVIĆ

Izbor muzike/ Lordan MUZAFERIJA

Dizajn/ Alija ŠAHINOVIĆ

Štampa/ Studio Omerović

ULOGE

Hasanaginica/ Hana BEŠLIĆ, Elma SMAJLAGIĆ

Hasanaga/ Adnan TAJIĆ

Beg Pintorović/ Faik SALIHBEGOVIĆ

Majka (Hasanagina)/ Emina KARAMEHIĆ

Majka (Pintorovića)/ Azra Kadić

Hasko/ Dževad HASANBEGOVIĆ

Abid/ Milenko MANOJLOVIĆ

Ajkuna/ Dženita PINJO

Svirač/ Husein OHRAN

Plesač/ Dino HASANBEGOVIĆ

Jenđija/ Armina KADIĆ

Djeca/ Emina KARALAIĆ, Armina KARALAIĆ i Nermina HALILOVIĆ
 

O PREDSTAVI

teatar-total-hasanaginica-otvorenje-fedra-5-1200x808

Ovosezonska “Hasanaginica” Teatra “Total” je rimejk te predstave koju je 1994. godine u “Totalu” postavila Gordana Muzaferija, prema tekstu Alije Isakovića.

Članovi “Totala” obnovili su tu predstavu u sjećanje na Zaima, Gordanu i Veru, troje umjetnika koji nisu više među živima, a koji su ostavili veliki trag u visočkom pozorištu i u samom stvaralačkom činu “Hasanaginice” prije 22 godine.

Rimejk je napravljen prema osnovnom režijskom konceptu prve postavke, ali uz određena skraćivanja i izmjene u kojima je učestvovalo više današnjih realizatora, tako da režiju ne potpisuje pojedinac, nego Teatar “Total”.

Predstava prati siže narodne balade dajući tako svoj doprinos viđenju ove nevjerovatne genijalno osmišljene ljubavne priče, u kojoj dvoje nesretnih, zbog tragičnog nesporazuma, nezaustavljivo ubija svoju ljubav i sebe same.

RIJEČ VOJISLAVA VUJANOVIĆA, SELEKTORA FEDRA 2016 BUGOJNO, O PREDSTAVI „HASANAGINICA“ TEATRA „TOTAL“ VISOKO

Na jednom mjestu za „Hasanaginicu“ se kaže da bi svaka generacija bila dužna da se oduži ovom remek-djelu naše baštine, da pronađe neke nove, duboko skrivene, značenjske vrijednosti koje prethodna generacija nije bila u stanju da ih dokuči. Ne odnosi se to samo na njenu izvedbu, već i na njenu književnu tvorevinu, za prodiranje u one sfere koje bi nas približile realnoj istini njene opstojnosti. „Hasanaginica“, ma kako to neobično zvučalo, čini se da se duboko udomila u duh i svaralački karakter i teatra „Total“ u Visokom, a i samoj porodici visočkih Muzaferija.

Rodonačelnik ove porodice, filmski a i pozorišni glumac Zaim Muzaferija ima svoju dramatizaciju ove junakinje naše predaje koja je Getea zadivila. Ipak, amsambl „Totala“ iz Visokog, za svoju postavku su odabrali dramatizaciju ove poeme koju je načinio Alija Isaković. S pravom: Alija Isaković je, svojom ingenioznošću, daleko dublje pronikao u zbiljni kontekst ove poeme, od njegovih prethodnika – Ogrizovića i Šantića, odagnao one zablude na kojima su oni zasnivali svoje poimanje sukoba i potražio razloge porodičnog raskla u društvenoj situaciji vremena u kome se odigrala tragična sudbina supružnika. Sukob se zbivao na otvorenom društvenom planu, na sukobu begovata i agaluka, na snažnom ojačanju aginskog sloja u turskoj carevini i slabljenju begovata, ali koji nastoji da se, pošto – poto, održi na površini. Aginski proboj u svijet zbilje pronosila je Hasanagina majka koja optužuje Hasaaginicu za gospodstvenost i izdizanje sebe iznad agaluka, a branitelj begovata je beg Pintorović, brat Hasanaginicim.

To je onaj teorijski osnov koji je rasvijetlila Gordana Muzaferija pišući o Isakovićevoj drami, i na toj osnovi zasnovala, svojevremeno, svoju scensku postavku. Ta scenska postavka je poslužila ovoj generaciji, da se ponovo oživi velika Gordanina postavka odajući dug i Gordani, ali i onima kojih više nema među živima, a bili neodvojivi dio ansambla: Jesenkovoj supruzi Veri i samom Zaimu Muzaferiji!

Ansambl, vremenom, doživljava unutarnje promjene, ali osnova ostaje ista: na čelu te osnove ostaje, najmoćniji glumac ovog teatra –Faik Salihbegović, čija se glumačka moć, već odavno, širi bosanskohercegovačkim prostorom.

Hasanaginicu tumači Hana Bešlić, Adnan Tajić, sa punom uvjerljivošću tumači Hasanagu, Hasanaginu majku interpretira Emina Karamehić, Majku Pintorivića realizira Azra Kadić, Haska, u njegovom vječnom habitusu, tumači Dževad Hasanbegović, Abid je Milenko Manojlović, Ajkuna – Dženita Pinjo, Svirač Husein Ohran, Plesač Dino Hasanbegović, Jenđija Armina Kadić, i djeca – Emina Karalić, Armina Karalić i Nermina Halilović.

Za postavku „Hasanaginice“ na repertoar ovogodišnje „Fedre“ dovoljno je sasvim jednostavno obrazloženje: ansambl Teatra „Total“ izvodi ovu dramu sa istinskim stvaralačkim dostojanstvom, ostvarenim u gotovo svim segmentima teatarskog umijeća, od upotrijebljenih kostima koji nude puni raskoš narodne predaje vremena iz kojeg je Hasanaginica stigla u naše doba, bogatstvo njihovih kreacija koji je oblikovao u davno vrijeme tvorački duh naših predaka, do kreacija pojedinih likova, naročita lika bega Pintorovića koji kreira Faik Salihbegović; do pružanja mogućnosti ovoj generaciji da dadne svoj prilog razumijevanju skrivenih značenja koje prethodna generacija nije uspjela da dokuči u liku Hasanaginice. Da se oduži stvaralačkom geniju Alije Isakovića koji je dao pravu povijesnu interpretaciju uvjeta u čijem se okrilju i desila tragična sudbina, age Hasanage i njegove supruge, begovice roda Pintorovića.

O POZORIŠTU

TEATAR „TOTAL“ VISOKO

Amatersko pozorište u Visokom postoji već 64 godine. Tokom svoje bogate prošlosti nosilo je razna imena da bi se od 1985. godine zvalo Teatar „Total“ i pod tim imenom proslavilo visočki dramski amaterizam kako na festivalima u Bosni i Hercegovini tako i na raznim festivalima i smotrama širom bivše Jugoslavije. Osim toga, malo koje amatersko pozorište se može pohvaliti takvim kontinuitetom rada uprkos neprimjerenim uslovima rada (nikada nisu imali svoj radni prostor). Na dosadašnja 44 festivala amaterskih pozorišta BiH bilježe 40 učešća, što nijedno drugo amatersko pozorište u BiH ne bilježi.

Oprobali su se u inscenacijama gotovo svih dramskih žanrova od klasičnih do savremenih južnoslavenskih i svjetskih autora, nastojeći uvijek dati svoj pečat kroz poetiku totalnog teatra i radost kolektivne igre.

Foto: visoko.co.ba