IMG_0778.JPG (174 KB)

Скупштина Општине Требиње Одлуком број 09-013/2002 “Сл. гласник општине Требиње“ број 1/02 основала је манифестацију „Требињске љетне свечаности“, у оквиру које као посебна цјелина дјелује

 

Ф Е С Т И В А Л   Ф Е С Т И В А Л А

(Фестивал фестивала аматерских позоришта)

 

„Фестивал фестивала“ је правни сљедбеник „Фестивала аматерских позоришта СФРЈ“, који се одржавао на Хвару, а потом 21 годину у Требињу, под називом „Фестивал драмских аматера Југославије“.

Учешће на Фестивалу у Требињу била је тежња и крајњи циљ позоришних аматера тадашње Југославије, тако да је овај град окупљао најбоље позоришне ствараоце са тих простора.

Фестивал је прекинут и изгубио свој континуитет усљед десетогодишњих несретних збивања на просторима бивше СФРЈ, њеног разбијања и распада.

И поред овог сазнања, тежња ка поновном окупљању позоришних стваралаца у Требињу никада се није угасила. Из тих разлога, Фестивал је обновљен са новом концепцијом и отвореним могућностима уношења иновација, а према могућностима које ће доносити наредно вријеме.

На сједници Организационог одбора „Требињских љетних свечаности“, одржаној 13. 7. 2005. године, на приједлог Умјетничког савјета „Фестивала фестивала“, извршене су измјене и допуне до тада важећих Пропозиција, донијетих 2002. године приликом конституисања Фестивала у новим околностима.

Посљедње измјене и допуне Пропозиција „Фестивала фестивала“ извршене су 1. 7. 2022. године.

 

ПРОПОЗИЦИЈЕ ФЕСТИВАЛА ФЕСТИВАЛА

Члан  1.

Фестивал фестивала у Требињу је међународног карактера.

Члан 2.

Представе за „Фестивал фестивала“ у Требињу бирају се на три начина:

-  најбоље пласиране представе са републичких или државних позоришних фестивала,

-   по позиву од стране Умјетничког савјета „Фестивала фестивала“,

-   на приједлог селектора именованог од стране Умјетничког савјета „Фестивала фестивала“.

Коначну одлуку о учествовању позоришних ансамбала доноси Умјетнички савјет „Фестивала фестивала“ утврђивањем фестивалског репертоара.

Члан 3.

Позоришта која су стекла право учешћа дужна су да званично обавијесте Умјетнички савјет „Фестивала фестивала“, најкасније петнаест дана прије почетка Фестивала, и потврде своје учешће. Уколико Умјетнички савјет сматра – потребно је да пошаљу видео запис, а обавезно је да приложе и пропагандни материјал својих представа.

Члан 4.

Представе се играју на званичном језику државе коју репрезентују позоришни ансамбли, а сличан је званичном језику у Републици Српској.

Изузетно, могу се приказати и представе игране на другим језицима, уколико за то постоје умјетнички разлози, као и услови за симултано превођење, о чему одлуку доноси Умјетнички савјет.

Члан 5.

Фестивал траје седам дана и одржава се у јулу сваке године. Датум почетка Фестивала одређује Организациони одбор „Требињских љетних свечаности“.

Члан 6.

Град домаћин Фестивала (Требиње) обезбјеђује трошкове боравка од три дана за сва позоришта која учествују у такмичарском или пратећем програму, по позиву Умјетничког савјета „Фестивала фестивала“, до 25 особа у ансамблу. Ако је број особа већи – слиједи договор са Организационим одбором Фестивала и ансамбла.

Остале трошкове сносе учесници индивидуално или њихова позоришта.

Позоришта која учествују на Фестивалу дужна су да одиграју своју фестивалску представу уколико се укаже потреба за тим у неком од сусједних мјеста, на захтјев Организационог одбора „Требињских љетних свечаности“ или Умјетничког савјета Фестивала, без материјалне надокнаде.

Члан 8.

Ансамбли могу да о свом трошку, по фестивалским (умањеним) цијенама боравка остану и више од три дана, уз договор са Организационим одбором Фестивала, прије почетка Фестивала.

Члан 9.

Представе које се играју у конкуренцији прати Стручни жири кога бира Умјетнички савјет „Фестивала фестивала“.

Након посљедње одгледане представе која је изведена у конкуренцији Фестивала, Жири се повлачи и исте вечери доноси Одлуке.

Стручни жири одлуке доноси већином гласова и саопштава, као свој јединствени став.

Члан 10.

Награде Фестивала су Златне маске, а додјељују се за:

-     Најбољу представу у цјелини,

-     Најбоље редитељско остварење,

-     Најбољу мушку улогу,

-     Најбољу женску улогу,

-     Најбољу мушку епизодну улогу,

-      Најбољу женску епизодну улогу,

-      Најбољу сценографију,

-      Најбољу костимографију,

-      Најбољу ауторску музику или добар избор музике у функцији представе,

-      Најбољу колективну игру.

Члан 11.

Златна маска која се додјељује за најбоље редитељско остварење убудуће ће носити име „Борислав Григоровић“, у част великог редитеља и дугогодишњег члана Умјетничког савјета Фестивала фестивала.

Члан 12.

Стручни жири, такође по својој слободној процјени, може да додијели Диплому Фестивала појединцима или колективу који су постигли запажене умјетничке резултате у категоријама које нису предвиђене за  Златну маску.

Члан 13.

Послије сваке представе, исте вечери се одржавају разговори о виђеној представи и другим темама у вези са развојем позоришног аматеризма, тако да овај облик дискусије поприми карактер трибине и размјене искустава позоришних аматера - учесника Фестивала. Чланови Стручног жирија не учествују у званичним разговорима.

Члан 14.

Водитеља разговора именује Умјетнички савјет Фестивала из реда театролога, позоришних критичара, редитеља, новинара или других еминентних позоришних стваралаца.

Члан 15.

Током трајања Фестивала може се организовати и позоришна радионица у коју се укључују по један, два глумца из сваког позоришта које учествује у главној конкуренцији.

Члан 16.

Руководилац Радионице кога именује Умјетнички савјет, може у рад да укључи по потреби и одређени број глумаца из Градског позоришта из Требиња.

Члан 17.

Рад у Радионици, у условима које одређује руководилац Радионице, могу пратити и остали учесници Фестивала.

Члан 18.

Учесници, који су одређени за рад у Радионици, треба да стигну у Требиње дан прије званичног почетка Фестивала, а остају до краја ове манифестације, радећи на пројекту који припремају под надзором  руководиоца Радионице.

Члан 19.

Након одигране посљедње фестивалске представе, док засједа Стручни жири, полазници позоришне Радионице изводе пројекат на коме су радили током трајања Фестивала.

Члан 20.

Представа која се на овај начин изведе је продукција „Фестивала фестивала“ и као таква може по позиву током наредне позоришне сезоне да гостује и у другим срединама, а најприје у оним градовима из којих су учествовала позоришта на „Фестивалу фестивала“.

Члан 21.

Уколико не буде било могуће да се припреми одговарајући пројекат Радионице, Умјетнички савјет је дужан да обезбиједи одговарајући сценски програм који ће бити изведен посљедње вечери док засједа Стручни жири.

Пратећи програм

Члан 22.

„Фестивал фестивала“ садржи и пратећи програм у коме могу наступити и професионална позоришта или програми другог садржаја, који су у умјетничкој вези са Фестивалом (трибине и промоције), а  на основу избора и одлуке Умјетничког савјета.

Члан 23.

У току Фестивала, на више пунктова у граду, наступаће одговарајуће групе и појединци, са прецизно направљеним умјетничким садржајима музичко - сценског карактера, у циљу анимације публике и рекламирања Фестивала, а по избору Умјетничког савјета.

Информисање

Члан 24.

„Фестивалске новости“ излазе сваког дана уочи наредне представе, а посљедњи број излази завршног дана Фестивала.

Члан 25.

„Фестивалске новости“ издаје Редакција „Гласа“ и Радио Требиња ЈУ „Центар за информисање и образовање“.

 

Предсједник Организационог одбора

„Требињског културног љета“ и Умјетничког савјета „Фестивала фестивала“

Мирко Ћурић,

градоначелник Требиња